Hlavní obsah

penare

Vyskytuje se v

capitale: trest smrtipena capitale

circondariale: okresní věznicecasa circondariale (di pena)

condizionale: podmíněný odklad trestusospensione condizionale della pena

corporale: tělesný trestpena/punizione corporale

detentivo: (trest) odnětí svobodypena detentiva

morte: trest smrtipena di morte

pena: stát za to za tu námahu ap.valere la pena

proporzionale: přiměřený trestpena proporzionale

reclusione: trest odnětí svobodypena di reclusione

valere: stát za to, vyplatit sevalere la pena

testa: trest smrtipena la testa

hrdelní: hrdelní zločin/trestcrimine/pena capitale

námaha: dát si tu námahu udělat coprendersi la briga/la pena/l'incomodo/il disturbo/la fatica di fare qc

odnětí: (trest) odnětí svobody(pena di) reclusione, pena detentiva

odpuštění: ekon. odpuštění části tresturemissione di una parte della pena

odpykat: odpykat si trestscontare la pena/condanna

podmíněný: práv. podmíněný trestsospensione condizionale della pena, hovor. condizionale

prominutí: prominutí trestucondono (della pena)

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

přiměřený: přiměřený trestpena proporzionata

smrt: trest smrtipena di morte

snížit: snížit trestridurre la pena

strach: mít strach o koho/coessere preoccupato per q/qc, preoccuparsi per q/qc, essere in pena per q/qc

svoboda: práv. trest odnětí svobodypena detentiva, reclusione

trest: práv. trest smrtipena di morte

výkon: práv. výkon trestuesecuzione della pena

cena: To nemá cenu.nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.Non si è dato la pena di chiamarmi.

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

stát: Stojí to za vidění/pokus.Vale la pena di vederlo/provarlo.

vidění: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

vidět: To stojí za vidění.Vale la pena di vederlo.

za: Nestojí to za to.Non ne vale la pena.

zastánce: zastánci trestu smrtisostenitori della pena di morte

zavřený: být zavřený (ve vězení)essere in prigione, scontare una pena

zkouška: Stojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

penare: potrápit koho, dát zabrat komu způsobit utrpenífare penare q