Hlavní obsah

alternarsi

Vpron

  • con q/qc střídat se s kým/číml'alternarsi delle stagionistřídání ročních období

Vyskytuje se v

alternarsi: l'alternarsi delle stagionistřídání ročních období

alternato: corrente alternatastřídavý proud

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

druhý: ogni due giorni, a giorni alternikaždý druhý den

proud: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

střídat se: alternarsi al volantestřídat se za volantem

střídavý: corrente alternata, zkr. c.a.elektr. střídavý proud

alternare: Alterna il lavoro con il riposo.Střídá práci s odpočinkem.