Hlavní obsah

alternarsi

Vpron

  • con q/qc střídat se s kým/číml'alternarsi delle stagionistřídání ročních období

Vyskytuje se v

alternato: corrente alternatastřídavý proud

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

alternare: Alterna il lavoro con il riposo.Střídá práci s odpočinkem.

druhý: každý druhý denogni due giorni, a giorni alterni

proud: střídavý/stejnosměrný proudcorrente alternata/continua

střídat se: střídat se za volantemalternarsi al volante

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.