Hlavní obsah

cedere

Intranzitivní sloveso

  1. a qc podlehnout, ustoupit, podvolit se, ustupovat čemu nátlaku ap.cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komucedere la stradadát přednost autacedere le armivzdát se, složit zbraně, přen. vzdát to, kapitulovat
  2. a qc poddat se, podlehnout čemu emocím, smutku ap.cedere alla tentazionepodlehnout pokušení
  3. povolit, prasknout pod náporem, sednout (se), sedat půda ap.

Vyskytuje se v

istanza: cedere alle istanze di qpodvolit se naléhání koho

passo: cedere/dare il passonechat projít, dát přednost ve dveřích ap.

slovo: cedere/concedere la parola a qpředat/udělit slovo komu

svod: cedere alle tentazionipodlehnout svodům

podlehnout: Ha ceduto alla moltitudine di ferite.Podlehl četným zraněním.

podlomit se: La paura le fece cedere le ginocchia.Strachy se jí podlomila kolena.

povolit: Col tempo le scarpe cederanno un poco.Boty časem trochu povolí.

propadnout se: Il marciapiede ha ceduto.Chodník se propadl.

protrhnout se: La diga ha ceduto.Hráz se protrhla.

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu