Hlavní obsah

podlehnout

Dokonavé sloveso

  1. (přesile ap.) komu/čemu soccombere a q(být poražen) essere sconfitto/battuto da q/qc, soccombere a qČeši podlehli Italům.I cechi sono stati battuti dall'Italia.
  2. (nemoci ap.) čemu cedere(pokušení ap.) soccombere a qc(zemřít na) morire di qcPodlehl četným zraněním.Ha ceduto alla moltitudine di ferite.

Vyskytuje se v

pokušení: odolat/podlehnout pokušeníresistere/soccombere alla tentazione

svod: podlehnout svodůmcedere alle tentazioni

cedere: cedere alla tentazionepodlehnout pokušení

tentazione: resistere/soccombere alla tentazioneodolat/podlehnout pokušení