Hlavní obsah

podlehnout

Dokonavé sloveso

  1. (v boji ap.) komu/čemu essere sconfitto/battuto da q/qc, soccombere a qČeši podlehli Italům.I cechi sono stati battuti dall'Italia.
  2. (nemoci ap.) čemu cedereřidč. soccombere a qc(zemřít na) morire di qcPodlehl četným zraněním.Ha ceduto alla moltitudine di ferite.

Vyskytuje se v

pokušení: odolat/podlehnout pokušeníresistere/soccombere alla tentazione

svod: podlehnout svodůmcedere alle tentazioni

cedere: podlehnout pokušenícedere alla tentazione

decomposizione: začít se rozkládat, podlehnout rozkladuandare in decomposizione

tentazione: odolat/podlehnout pokušeníresistere/soccombere alla tentazione

podlehnout: Češi podlehli Italům.I cechi sono stati battuti dall'Italia.