Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

paroháč: udělat/ukázat paroháče rukoufare le corna (con le dita della mano)

prostředníček: ukázat komu vztyčený prostředníčekfare il (gesto del) dito (medio) a q

prst: ukázat prstem na koho/coadditare q/qc, mostrare q/qc con il dito

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

čas: To ukáže čas.Si vedrà col tempo.

loket: ukázat komu zač je toho loketfarla pagare a q, sistemare q

světlo: ukázat se v dobrém světlefare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di sé

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádavoltare le spalle a q

calcagno: ukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komumostrare/voltare le calcagna a q

comparsa: objevit se, ukázat se kdefare la propria comparsa

conoscere: projevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.farsi conoscere

indice: ukázat (si) na koho prstempřen. puntare l'indice contro q

mostrare: ukázat lhostejnostmostrare indifferenza

mostrarsi: ukázat se na veřejnostimostrarsi in pubblico

porta: ukázat komu dveře, vykázat kohoindicare a q la porta

puntare: ukázat prstem na koho i obvinit ap.puntare il dito contro q

rifarsi: znovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidirifarsi vivo

riuscire: ukázat se jako užitečný, hodit seriuscire utile

vedere: ukázat co komufar vedere qc a q

corno: Ukázal mu paroháče.Gli ha fatto le corna.

dimostrarsi: Obavy se ukázaly jako opodstatněné.I timori si sono dimostrati fondati.

sistemare: Já ti ukážu/dám!Ti sistemo io!

aspettare: Teď se ukaž!, Tak schválně!Qui t'aspettavo!

zanna: ukázat zuby komu pohrozitmostrare le zanne a q

ukázat: ukaž, ukažtepodívám se fammi vedere*, dej mi to dammelo, passamelo