Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

paroháč: udělat/ukázat paroháče rukoufare le corna (con le dita della mano)

prostředníček: ukázat komu vztyčený prostředníčekfare il (gesto del) dito (medio) a q

prst: ukázat prstem na koho/coadditare q/qc, mostrare q/qc con il dito

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

čas: To ukáže čas.Si vedrà col tempo.

loket: ukázat komu zač je toho loketfarla pagare a q, sistemare q

světlo: ukázat se v dobrém světlefare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di sé

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádavoltare le spalle a q

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

comparsa: fare la propria comparsaobjevit se, ukázat se kde

conoscere: farsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

indice: přen. puntare l'indice contro qukázat (si) na koho prstem

mostrare: mostrare indifferenzaukázat lhostejnost

mostrarsi: mostrarsi in pubblicoukázat se na veřejnosti

porta: indicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat koho

puntare: puntare il dito contro qukázat prstem na koho i obvinit ap.

rifarsi: rifarsi vivoznovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat

riuscire: riuscire utileukázat se jako užitečný, hodit se

vedere: far vedere qc a qukázat co komu

corno: Gli ha fatto le corna.Ukázal mu paroháče.

dimostrarsi: I timori si sono dimostrati fondati.Obavy se ukázaly jako opodstatněné.

mostrare: Mi mostri come si fa?Ukážeš mi, jak se to dělá?

mostrare: Ha mostrato coraggio.Ukázal odvahu.

puntare: Ha puntato il dito verso/su di me.Ukázal (prstem) na mě.

sistemare: Ti sistemo io!Já ti ukážu/dám!

aspettare: Qui t'aspettavo!Teď se ukaž!, Tak schválně!

zanna: mostrare le zanne a qukázat zuby komu pohrozit