Hlavní obsah

naznačit

Dokonavé sloveso

  1. (nepřímo sdělit) co komu indicare qc a q(udělat náznak, dát signál ap.) accennare qc a qNaznačil mi, abych byl zticha.Mi accennò di star zitto.
  2. (značkami ap.) segnare, indicare

Vyskytuje se v

accenno: (mimochodem) zmínit, naznačit cofare accenno a qc

atto: naznačit co, předstírat co činnostfare atto di qc

indicazione: naznačitdare indicazioni

intuire: (jen) naznačit co komu, dávat tušit colasciare intuire qc a q

naznačit: Naznačil mi, abych byl zticha.Mi accennò di star zitto.