Hlavní obsah

projevit

Dokonavé sloveso

  • co manifestare qc(jevit známky též) dimostrare qc(vyjádřit též) esprimere qcNikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.Projevil svoji odvahu.Si è dimostrato coraggioso.

Vyskytuje se v

iniciativa: chopit se iniciativy, projevit iniciativuprendere iniziativa

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

veřejný: veřejný projevdiscorso pubblico

projevit: Nikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.