Hlavní obsah

odvaha

Podstatné jméno, rod ženský

  • coraggio m(ne)mít odvahu na co(non) avere il coraggio per qc

Vyskytuje se v

najít: najít odvahu k čemutrovare il coraggio di fare qc

vzít: vzít odvahu komuscoraggiare q, togliere il coraggio a q

potřeba: Je potřeba hodně odvahy, aby ...Occorre molto coraggio per...

projevit: Projevil svoji odvahu.Si è dimostrato coraggioso.

třeba: Je na to třeba spousta odvahy.Ci vuole un bel coraggio.

animo: dodat si odvahy, osmělit sefarsi animo

ardire: sebrat/dodat odvahuprendere/infondere ardire

coraggio: dodat odvahu komufare coraggio a q

dare: dodat odvahy komudare coraggio a q

merito: medaile za zásluhy/odvahu/statečnostmedaglia al merito

difetto: Chybí mu odvaha.Gli fa difetto il coraggio.

mostrare: Ukázal odvahu.Ha mostrato coraggio.

punta: zatvrzele, umíněně, s odvahou, rozhodně problémpřen. di punta

sentirsi: Na to nemám odvahu.Non me la sento.

su: No tak, odvahu!Su, coraggio!

corda: dodat odvahy komu, povzbudit koho nechat svobodně se vyjádřit ap.dare corda a q

cuore: vzmužit se, osmělit se, sebrat odvahufarsi cuore

odvaha: (ne)mít odvahu na co(non) avere il coraggio per qc