Hlavní obsah

náhodou

Příslovce

  • per casoKdybys ho náhodou viděl...Se ti capita di vederlo...šťastnou náhodouper un caso fortunatoNemáte náhodou ...?Non ha per caso ...?

Vyskytuje se v

čirý: čirou náhodouper puro caso

náhoda: nešťastná náhoda smůlasfortuna

náhoda: šťastná náhoda štěstífortuna

náhoda: ponechat náhodě colasciare qc al caso

nešťastný: nešťastnou náhodouper un caso sfortunato

ponechat: ponechat co náhodělasciare qc al caso

šťastný: šťastnou náhodou naštěstíper fortuna

objevit: Objevil jsem to náhodou.L'ho scoperto per caso.

zvonit: Nezvonil náhodou někdo?Ha suonato qualcuno per caso?

accidente: per accidentenáhodou

affatto: niente affattovůbec ne, ani náhodou, ani v nejmenším

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

caso: per casonáhodou

caso: per puro casočistě/čirou náhodou

casualità: per pura casualitàčirou náhodou

combinazione: per combinazionenáhodou

disavventura: per disavventuranešťastnou náhodou, naneštěstí

fortuna: colpo di fortunaklika, šťastná náhoda

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

mero: per mero casočirou náhodou

puro: per puro casočirou náhodou

sentire: sentire per casonáhodou zaslechnout

sfortunato: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

sorte: in sortenáhodou, díky náhodě, losováním

capitare: Se capiti a Roma, telefonami.Pokud se náhodou dostaneš do Říma, zavolej mi.

combinazione: Che combinazione!To je ale náhoda!

che: Ma che!Ale kdepak!, Ani náhodou!

sogno: neanche per sognoani náhodou/nápad, ani ve snu, v žádném případě