Hlavní obsah

lineamento

Podstatné jméno mužské

  1. lineamenti rysy obličejelineamenti delicati/finijemné rysy
  2. lineamenti základy oboru ap.lineamenti di matematica/dirittozáklady matematiky/práva

Vyskytuje se v

marcato: lineamenti marcativýrazné rysy obličeje ap.

základ: oboru ap. fondamenti , rudimenti di qc, teorie, vědy ap. lineamenti , osvojené vědomosti istruzione base di qc, nejpodstatnější prvky essenziale základy čeho

lineamento: lineamenti delicati/finijemné rysy