Hlavní obsah

slušet

Nedokonavé sloveso

  1. (hodit se) komu stare bene a qZelená mi nesluší.Il verde non mi sta bene.Moc ti to sluší.Ti sta molto bene., (vypadáš krásně) Sei bellissima!
  2. sluší se (je vhodné) è bene, è appropriatoSluší se poděkovat.È bene ringraziare.jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

Vyskytuje se v

bene: stare bene a qslušet, sedět komu

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

garbo: a garbopatřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patří

abbellire: Questa pettinatura ti abbellisce.Tenhle účes ti sluší.

coppia: Fate una bella coppia.Jste krásný pár., Moc vám to spolu sluší.

donare: Quel vestito ti dona.Ty šaty ti sluší.

doveroso: È doveroso dirglielo.Mělo by se mu to říct., Sluší se říct mu to.

meglio: Questo colore sta meglio a te.Tato barva sluší víc tobě.

stare: Come mi sta?Jak mi to sluší?

stare: Ti sta bene.Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis to

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

dio: come dio comandajak se (sluší a) patří, řádně