Hlavní obsah

slušet

Nedokonavé sloveso

  1. (hodit se) komu stare bene a qZelená mi nesluší.Il verde non mi sta bene.Moc ti to sluší.Ti sta molto bene., (vypadáš krásně) Sei bellissima!
  2. sluší se (je vhodné) è bene, è appropriatoSluší se poděkovat.È bene ringraziare.jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

Vyskytuje se v

bene: slušet, sedět komustare bene a q

convenirsi: ...jak se sluší a patří...come si conviene

dovere: jak má být, jak se patří/slušícome si deve

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

abbellire: Tenhle účes ti sluší.Questa pettinatura ti abbellisce.

coppia: Jste krásný pár., Moc vám to spolu sluší.Fate una bella coppia.

donare: Ty šaty ti sluší.Quel vestito ti dona.

doveroso: Mělo by se mu to říct., Sluší se říct mu to.È doveroso dirglielo.

meglio: Tato barva sluší víc tobě.Questo colore sta meglio a te.

stare: Jak mi to sluší?Come mi sta?

cristiano: chovat se jak se sluší a patřícomportarsi da cristiano

dio: jak se (sluší a) patří, řádněcome dio comanda

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q