Hlavní obsah

jídlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (potrava) cibo m(výživa) alimentazione f(strava též) nutrizione f
  2. (jeden pokrm) piatto m(oběd ap.) pasto m(hlavní jídlo dne) pranzo mteplá/studená jídlapiatti freddi/caldi
  3. (jedení) il mangiare mCo je k jídlu?Cosa c'è da mangiare?Nemluv při jídle.Non parlare mentre mangi/si mangia.(dát si) něco k jídlu(prendere) qualcosa da mangiarechuť k jídluappetito m

Vyskytuje se v

hlavní: hlavní chod/jídlosecondo (piatto)

chod: jídlo o třech chodechun pasto di tre portate

rýpat se: rýpat se v jídlepiluccare il cibo

studený: studená jídla, studené pokrmycibi/pasti freddi

šťourat (se): expr. šťourat se v jídlepiluccare nel cibo

teplý: teplá jídlapiatti caldi

těžký: těžká jídlacibi pesanti

tučný: velmi tučná jídlacibi molto grassi

vrtat se: vrtat se v jídlepiluccare il cibo, mangiare controvoglia

dát: Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.

k, ke, ku: Co si dáš k jídlu?Che cosa prendi da mangiare?

málokterý: Chutná mi málokteré jídlo.Ben pochi cibi mi piacciono.

oblíbený: Jaké je vaše oblíbené jídlo?Qual è il suo cibo preferito?

otrávit: Otrávili ho jídlem.L'hanno avvelenato con il cibo.

pálit: To (jídlo) pálí. na jazykuIl cibo pizzica (la lingua).

pustit se: pustit se do jídlamettersi a mangiare

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.Questo cibo fa ingrassare., Questo cibo ingrassa.

u: U jídla se nemluví.Quando si mangia, non si parla.

udržet: udržet jídlo v žaludkumantenere il cibo nello stomaco

vrátit se: Vrátila se mu chuť k jídlu.Gli è tornata la voglia di mangiare.

zdravý: zdravá chuť k jídlusano appetito

zdravý: zdravé jídlocibo sano

aguzzare: aguzzare l'appetitovyvolat chuť k jídlu, povzbudit apetit

alimentare: intossicazione alimentareotrava jídlem

cibo: cibo sano/nutrientezdravé/výživné jídlo

intossicazione: intossicazione alimentareotrava jídlem

leggero: cibo leggerolehké jídlo

lungo: lungo nel mangiarepomalý v jídle

magro: cibi magrinetučná jídla, postní pokrmy při náboženském půstu

mangiare: fare da mangiarepřipravit jídlo

mangiare: qualcosa da mangiareněco k jídlu

misurarsi: misurarsi nel mangiaredržet/omezovat se v jídle

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

pasto: durante il pastopři jídle, během jídla

pasto: pasto abbondantevydatné jídlo

pasto: a tutto pastok celému jídlu víno

pesante: cibo pesantetěžké jídlo těžce stravitelné

piatto: piatto del giornojídlo dne

piatto: piatto tipicotypické jídlo

pieno: a stomaco pienopo jídle prášky ap.

provare: provare un ciboochutnat jídlo poprvé

qualcosa: qualcosa da mangiareněco k jídlu

sano: cibi sanizdravé jídlo, zdravá strava

semplice: cibo sempliceprosté jídlo

speziato: cibi speziatikořeněná jídla

stimolare: stimolare l'appetitostimulovat chuť k jídlu

stucchevole: cibo stucchevolenechutné jídlo

vegetariano: cibo vegetarianovegetariánské jídlo

corrompere: Il caldo corrompe i cibi.V teple se jídlo kazí.

essere: C'è cibo per tutti.Je dost jídla pro všechny.

portata: un pranzo di 5 portatejídlo o pěti chodech

tavola: Ama la buona tavola.Miluje dobré jídlo.

appetito: L'appetito vien(e) mangiando.S jídlem roste chuť.

cipolla: mangiare pane e cipollaodbývat se v jídle, málo jíst

roba: roba da mangiarejídlo, potraviny, hovor. žrádlo, bašta, dlabanec, gáblík

stecchetto: stare a stecchettovelmi se omezovat v jídle, držet přísnou dietu