Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) anat. occhio mna vlastní očicon i propri occhi
  2. (smyčka) cappio m(stahovací) nodo m scorsoio(u sítě) maglia f(nástraha) laccio mpuštěné oko na punčoše ap.smagliatura fvolské okouovo all'occhio di buekuří okocallo m

Vyskytuje se v

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se stare* con gli occhi spalancati, sbarrare gli occhi

valit: valit očipoulit na koho/co sgranare, sbarrare, spalancare a q/qc

vypoulit: vypoulit očisgranare/sbarrare/spalancare gli occhi

babočka: babočka paví okovanessa io, occhio di pavone

kapat: kapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

klapka: klapky (na oči) u koní ap.paraocchi

koulet: koulet očimaroteare gli occhi

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

kuří: kuří okocallo

mezi: mezi čtyřma očimaa quattro occhi

mhouřit: mhouřit očisocchiudere gli occhi

mžitka: mžitky před očimapuntini neri davanti agli occhi

nakapat: nakapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

obrace: pletení/oko obracemaglia a rovescio

obrátit: obrátit oči/zrak na koho/corivolgere gli occhi/lo sguardo a/verso q/qc

od, ode: od okaa occhio

oko: na vlastní očicon i propri occhi

poulit: poulit oči vyjeveně hledětsbarrare gli occhi

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemosservabile a occhio nudo

promnout: promnout si očistrofinarsi/stropicciarsi gli occhi

přimhouřit: přimhouřit očisocchiudere gli occhi

přímo: (po)dívat se přímo do očíguardare dritto negli occhi

přivřít: přivřít očisocchiudere gli occhi

psí: dělat psí oči na koho smutnégettare un'occhiata triste a q

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

šikmý: šikmé očiocchi a mandorla

vlastní: na vlastní očicon i propri occhi

vodnatý: vodnaté očiocchi acquosi

volský: gastr. volské okouovo fritto/al tegamino/all'occhio di bue

vraní: bot. vraní oko (čtyřlisté)uva di volpe

vykulit: vykulit očisbarrare/sgranare gli occhi

vypíchnout: vypíchnout si okotrafiggersi un occhio

výška: ve výšce očíal livello degli occhi

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzouocchi spalancati dal terrore

zakoulet: zakoulet očimaroteare gli occhi

zamhouřit: zamhouřit očisocchiudere gli occhi

zavázat: zavázat komu očibendare gli occhi a q

zavřít: zavřít oči/ústachiudere gli occhi/la bocca

zpříma: dívat se komu zpříma do očíguardare q dritto negli occhi

bloudit: Bloudil očima po pokoji.Vagava con gli occhi per la stanza.

chránit: Chraňte si oči.Proteggetevi gli occhi.

kápnout: Musím si kápnout do očí.Devo mettermi le gocce negli occhi.

klížit se: Už se mi klíží oči.Ho già gli occhi pesanti.

lézt: Vlasy mi lezou do očí.I capelli mi entrano negli occhi.

na: na vlastní očicon i propri occhi

namáhat: Tato práce namáhá oči.Questo lavoro affatica gli occhi.

napnout: Pes zvednul oči a napnul uši.Il cane ha alzato gli occhi e rizzato le orecchie.

odtrhnout: Nemohl z ní odtrhnout oči.Non poteva staccarle gli occhi di dosso.

pálit: Pálí mě oči.Mi bruciano gli occhi.

protřít: protřít si očisfregarsi gli occhi

spustit: Nemohl z ní spustit oči.Non poteva levarle gli occhi di dosso.

svítit: Oči mu svítily.Gli splendevano gli occhi.

svůj, svá, své, svoje: Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!

štípat: Štípou mě oči.Mi bruciano gli occhi.

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

vehnat: To mi vehnalo slzy do očí.Mi ha fatto venire le lacrime agli occhi.

výše: ve výši očíall'altezza degli occhi

vyvalit: Vyvalil oči.Spalancò gli occhi.

zakrýt: Zakryl si oči...Si è coperto gli occhi...

zalít se: Oči se mu zalily slzami.I suoi occhi si erano riempiti di lacrime.

bít: bít do očí být nápadnýdare nell'occhio

dohlédnout: až kam jen oko dohlédnea perdita d'occhio

kam: kam až oko dohlédne se rozprostírají lesy ap.a perdita d'occhio

mrknutí: bez mrknutí okasenza fare una piega, senza battere ciglio

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

navrch: Měl oči navrch hlavy. údivem ap.Aveva gli occhi sbarrati.

padnout: padnout si do oka s kýmsimpatizzare con q, andare d'accordo subito

pastva: být pastva pro očiessere il piacere per gli occhi

pěst: být jako pěst na oko nevkusnýessere come un pugno in un occhio

pravda: podívat se pravdě do očíguardare in faccia la verità

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

stopka: mít oči na stopkáchstare all'erta

trn: být komu trnem v okuessere la spina nel fianco di q

vyškrábat: vyškrábat komu očicavare gli occhi a q

kulit: kulit očina koho/co sgranare gli occhi, zírat ap. stare* con gli occhi incollati a q