Hlavní obsah

obrátit

Dokonavé sloveso

  1. (na druhou stranu ap.) co girare, (ri)voltare qc(dnem vzhůru) capovolgere qc(zcela převrátit ap.) rovesciare qcobrátit co naruby(košili ap.) rivoltare, přen. rovesciare qcobrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadroobrátit si co zápěstí ap.slogarsi qc
  2. (změnit směr) co girare, voltare qc
  3. přen.(zamířit) co puntare, rivolgere, girareobrátit oči/zrak na koho/corivolgere gli occhi/lo sguardo a/verso q/qcobrátit svoji pozornost/svůj zájem na koho/copuntare la propria attenzione/il proprio interesse a/verso q/qc
  4. přen.(přimět) koho na co convertire q a qc

Vyskytuje se v

naruby: obrátit co narubyrivoltare, rovesciare qc

rub: obrátit co na rubrivoltare, rovesciare qc

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůcapovolgere qc

koho: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

laskavě: Obraťte se laskavě na ...Si rivolga per favore a ...

obrátit se: Auto se obrátilo na střechu.La macchina si è capovolta.

list: přen. Obraťme list.Cambiamo discorso.

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádavoltare le spalle a q

capo: vyúsťovat ulice ap., a q obrátit se, odkázat se na koho, odpovídat (se) komu vedení ap.far capo

girare: obrátit stránkugirare la pagina

piega: obrátit se k lepšímuprendere una buona piega

retro: viz druhá strana, obrať(te) listvedi retro

rivolgere: obrátit se na koho slovem, promluvit na koho, ke komurivolgere la parola a q

rovescio: obrátit co narubygirare qc a rovescio

soqquadro: obrátit co vzhůru nohamamettere a soqquadro qc

sottosopra: obrátit co vzhůru nohama, rozhodit, nabourat co systém ap., udělat bordel v čemmettere sottosopra qc

altro: Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.Parliamo d'altro!

capovolgersi: Situace se obrátila.La situazione si è capovolta.

cui: Osoba, na niž jsem se obrátil...La persona a cui mi rivolsi...

perché: Obrátil jsem se na něj, aby mi pomohl.Mi sono rivolto a lui perché mi aiutasse.

voltare: Obrať list.Volta la pagina!

disco: Obrať list., Změň téma.přen. Cambia disco!

schiena: obrátit se zády ke komuvoltare/girare la schiena a q

spalla: obrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.voltare le spalle a q

tornare: obrátit se proti komu, vymstít se komutornare a danno di q

voltarsi: obrátit se proti komu příteli ap.voltarsi contro q

obrátit: obrátit co narubykošili ap. rivoltare, přen. rovesciare qc