Hlavní obsah

cerchiato

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

cerchia: cerchia di murahradby

cerchia: una ristretta cerchia di amiciúzký okruh přátel

cerchio: area del cerchioobsah kruhu

cerchio: cerchio massimohlavní kružnice

cerchio: cerchio magicomagický kruh

cerchio: a/in cerchiodo kruhu

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

superficie: calcolare la superficie del cerchio/rettangolovypočítat plochu kruhu/obdélníku

ambosessi: Cerchiamo ambosessi dinamici.Hledáme dynamické muže a ženy.

sistemazione: Cerchiamo una sistemazione.Hledáme ubytování.

tale: Lui è il tale che cerchi.On je ten, kterého hledáš.

cerchio: cerchio alla testabolest hlavy, bolehlav

hradba: (městské) hradbymura (cittadine), cerchia di mura

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

kruh: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano, form. agroglifi

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

obilí: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano

střed: geom. střed kružnice/souměrnosticentro di cerchio/simmetria