Hlavní obsah

stimare

Vyskytuje se v

atto: atto di amicizia/di stimaprojev přátelství/úcty

protestare: protestare stima per qprojevovat komu úctu

stima: avere stima di qvážit si koho

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

crescere: È cresciuta nella mia stima.V mých očích vyrostla.

hrubý: stima approssimativahrubý odhad

odhadní: prezzo stimatoodhadní cena

oceněný: Il valore della casa è stimato di 7 milioni.Dům je oceněný na 7 milionů.

ocenit: La stima della sua proprietà è di ...Jeho majetek ocenili na...

odhadovat: Gli analisti stimano che...Analytici odhadují, že...

stimare: stimare a occhioodhadnout od oka