Hlavní obsah

most

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přes řeku ap.) ponte mpadací/zvedací mostponte levatoiostav. visutý mostponte sospeso
  2. (cvik) sport. ponte m

Vyskytuje se v

obloukový: stav. obloukový mostponte ad arco

padací: hist. padací mostponte levatoio

přes, přese: most přes řekuponte attraverso il fiume

visutý: visutý mostponte sospeso

houpat se: Most se ve větru houpe.Il ponte oscilla di vento.

minout: Minuli jsme most.Abbiamo passato il ponte.

odnést: Řeka odnesla most.Il fiume ha portato via il ponte.

podjet: Podjeli jsme pod mostem.Abbiamo passato sotto il ponte.

za: za řekou/mostemoltre il fiume/ponte

gettare: postavit most přes řekugettare un ponte su un fiume

levatoio: padací mostponte levatoio

ponte: železniční mostponte ferroviario

sospeso: visutý mostponte sospeso

largo: dvacet metrů široký mostun ponte largo venti metri

minare: Podminovali ten most.Hanno minato il ponte.

su: most přes řekuun ponte sul fiume

bruciarsi: spálit za sebou mostybruciarsi i ponti alle spalle

most: padací/zvedací mostponte levatoio