Hlavní obsah

přechod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo) attraversamento m, passaggio mhraniční přechodvalico m di frontierapřechod pro chodcepassaggio/attraversamento m pedonale, strisce f pl pedonali, (zebra též) zebre f pl
  2. (přejití) přes co attraversamento m di qcilegální přechod hranicattraversamento m illegale delle frontiere
  3. (změna stavu) passaggio m, transizione fpřechod na letní/zimní časpassaggio m all'ora legale/solare
  4. (u ženy) menopausa f, climaterio m

Vyskytuje se v

hraniční: hraniční přechodvalico di frontiera

chodec: přechod pro chodcepassaggio pedonale, strisce pedonali

pozvolný: pozvolný přechod od čeho k čemupassaggio graduale da qc a qc

přejet: Na přechodu ho přejelo auto.Sul passaggio l'ha messo sotto una macchina.

attraversamento: přechod pro chodceattraversamento pedonale

graduale: pozvolný přechod od čeho k čemupassaggio graduale da qc a qc

passaggio: přechod pro chodcepassaggio pedonale

pedonale: přechod pro chodcepassaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonali

valico: hraniční přechodvalico di frontiera

přechod: hraniční přechodvalico di frontiera