Hlavní obsah

přechod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo) attraversamento m, passaggio mhraniční přechodvalico m di frontierapřechod pro chodcepassaggio/attraversamento m pedonale, strisce f pl pedonali, (zebra též) zebre f pl
  2. (přejití) přes co attraversamento m di qcilegální přechod hranicattraversamento m illegale delle frontiere
  3. (změna stavu) passaggio m, transizione fpřechod na letní/zimní časpassaggio m all'ora legale/solare
  4. (u ženy) menopausa f, climaterio m

Vyskytuje se v

hraniční: hraniční přechodvalico di frontiera

chodec: přechod pro chodcepassaggio pedonale, strisce pedonali

pozvolný: pozvolný přechod od čeho k čemupassaggio graduale da qc a qc

attraversamento: attraversamento pedonalepřechod pro chodce

graduale: passaggio graduale da qc a qcpozvolný přechod od čeho k čemu

passaggio: passaggio pedonalepřechod pro chodce

pedonale: passaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonalipřechod pro chodce

valico: valico di frontierahraniční přechod