Hlavní obsah

uklidit

Vyskytuje se v

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

ordine: uklidit, uspořádatmettere in ordine

rifare: uklidit pokojrifare la stanza

rimettere: (znovu) dát do pořádku, ukliditrimettere in ordine

dovere: Měl bys uklidit ...Dovresti pulire ...

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.