Hlavní obsah

decrescente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Vyskytuje se v

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

sestupný: v sestupném pořadíin ordine decrescente