Hlavní obsah

crescente

Vyskytuje se v

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

crescendo: essere in crescendorůst, narůstat, být na vzestupu

crescere: farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy

crescere: crescere in famastávat se slavnějším, získávat slávu

luna: luna calante/crescenteubývající/dorůstající měsíc

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

crescere: È cresciuta molto.Hodně vyrostla.

crescere: È cresciuto il prezzo di zucchero.Cukr podražil.

crescere: La popolazione cresce velocemente.Počet lidí rychle roste.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

crescere: È cresciuta nella mia stima.V mých očích vyrostla.

pancia: Gli cresce la pancia.Roste mu pupek.

professionalmente: crescere professionalmenteprofesionálně růst

vedere: Vedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?

knír: pěstovat si knírfarsi crescere i baffi

narůst: nechat si narůst vousyfarsi crescere la barba

vous: nechat si (na)růst vousylasciarsi crescere la barba

vzestupný: vzestupný trendtendenza crescente

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

dorůst: Nechala si dorůst vlasy.Si è fatta crescere i capelli.

dorůstat: Měsíc dorůstá.La luna cresce.

rapidně: Kriminalita rapidně roste.La criminalità cresce rapidamente.

vyrůst: Až vyrostu ...Non appena sarò cresciuto...

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.È cresciuto molto velocemente.

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

růst: slyšet trávu růstsentire crescere l'erba

růst: růst jako houby po dešticrescere come i funghi

voda: růst jako z vodycrescere come un fungo