Hlavní obsah

uspořádaný

Vyskytuje se v

demonstrace: (us)pořádat demonstracitenere una manifestazione

oslava: (us)pořádat oslavufare una festa

porada: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

uspořádat: Musím si uspořádat myšlenky.Mi devo ordinare le idee.

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

dare: udělat mejdan, uspořádat oslavudare una festa

ordine: uklidit, uspořádatmettere in ordine

ricevimento: (us)pořádat recepcidare un ricevimento

riunione: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

scacchiera: šachovnicový, šachovnicově (uspořádaný), kostkovaný jako šachovnicea scacchiera

schiera: v šiku, uspořádaný, seřazený, uspořádaněa schiera

semicerchio: půlkruhový, do půlkruhu (uspořádaný)a semicerchio

sistemata: uspořádat, urovnat, srovnat, utřídit codare una sistemata a qc

squadra: křivý, nepravoúhlý, přen. neuspořádaný, nepravidelný, nevhodnýfuori (di) squadra

strato: ve vrstvách (uspořádaný), (z)vrstvený, několikavrstvýa strati

terrazza: terasov(it)ý, terasovitě uspořádanýa terrazze, a forma di terrazza

scendere: uspořádat demonstraci, jít do ulic protestovatscendere in piazza