Hlavní obsah

tenuto

Přídavné jméno

  1. nucený, povinenessere tenuto a fare qcbýt povinen/nucen udělat co
  2. držený tón ap.

Vyskytuje se v

antisommossa: polizia in tenuta antisommossapolicejní těžkooděnci

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

balia: tenere a baliaprotahovat, odkládat, odsouvat povinnost ap.

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

braccio: stringere/tenere qc tra le bracciaobjímat koho

broncio: tenere il bronciomračit se, trucovat

buono: tenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě

composto: tenere le gambe compostesedět s nohama u sebe

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

controllo: tenere sotto controllo qcmít co pod kontrolou

conversazione: tenere conversazionepořádat večírek

corrente: tenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čem

deposito: tenere in deposito qcmít v úschově co

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

dispregio: tenere in dispregio q/qcpohrdat kým/čím

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

grembo: tenere in grembomít na klíně dítě ap.

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

maggese: tenere/lasciare qc a maggesenechat co ležet ladem

muso: tenere il musomračit se, tvářit se jako kakabus

occhio: tenere q/qc d'occhionespustit koho/co z očí

onore: tenere in grande onore qmít koho ve velké úctě

ostaggio: tenere q in ostaggiodržet koho jako rukojmí

ovatta: tenere q nell'ovattahýčkat, rozmazlovat koho

possesso: tenere qc in possesso, essere in possesso di qcmít co ve vlastnictví

pregio: avere/tenere q in pregiomít/chovat v úctě, ctít, vážit si koho

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

riunione: fare/tenere una riunioneuspořádat/mít poradu

rossetto: rossetto a lunga tenutadlouhotrvající rtěnka

scuro: (tenere q) allo scuro(držet koho) v nevědomosti

serbo: tenere in serbomít/nechávat si v zásobě

sinistra: tenere la sinistrajezdit/držet se vlevo řidiči ap.

sospeso: tenere q in sospesonapínat koho, držet v napětí koho

sottochiave: tenere q/qc sottochiavedržet koho/co pod zámkem

tenente: primo tenentenadporučík

tenuta: tenuta di stradadržení na silnici, jízdní stabilita, přilnavost k vozovce vlastnost auta

tenuto: essere tenuto a fare qcbýt povinen/nucen udělat co

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

duro: Tieni duro!Drž se! povzbuzení

informato: Vi terremo informati.Budeme vás průběžně informovat.

precisare: Tengo a precisare che...Musím upřesnit, že...

resto: Tenga il resto.Drobné si nechte., To je v pořádku. při dávání spropitného

candela: tenere/reggere la candeladělat třetího do páru, být za křena milenecké dvojici ap.

corda: tenere q sulla cordanapínat koho, držet koho v napětí

cucito: tenere la bocca cucitamít pusu na zámek, držet pusu

freno: tenere a freno q/qcdržet na uzdě koho/co

lume: tenere il lume a qbýt za třetího, hovor. dělat komu křena

mestolo: přen. avere il mestolo in mano, tenere il mestolomít otěže pevně v rukou, velet, nařizovat

palmo: tenere q in palmo di manomít koho v hrsti

piede: tenere il piede in due staffesedět na dvou židlích

pugno: tenere q in pugnodržet/mít koho v hrsti

santo: non c'è santo (che tenga), non ci sono santi (che tengano)nedá se nic dělat

: tenere per sé qcnechat si co pro sebe

tenere: tenere q/qc in bracciodržet koho/co v náručí