Hlavní obsah

sistemare

Vyskytuje se v

proporzionale: (sistema elettorale) proporzionalepoměrný volební systém

sistema: sistema (operativo)operační systém

allarme: sistema di allarme precocesystém včasného varování

analisi: analisi dei sistemisystémová analýza

analista: inform. analista di sistemisystémový analytik

ancoraggio: sistemi di ancoraggiokotevní systémy

binario: sistema binariomat. dvojková soustava

bloccaggio: sistema anti bloccaggioprotiblokovací systém, ABS

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

circolatorio: anat. sistema circolatoriooběhová soustava

educativo: sistema educativovzdělávací systém

elettorale: campagna/sistema elettoralevolební kampaň/systém

eliocentrico: astr. sistema eliocentricoheliocentrická soustava

galattico: astr. sistema galatticogalaktický systém

immunitario: sistema immunitarioimunitní systém

informatico: sistemi informaticipočítačové systémy

ingegneria: ingegneria dei sistemisystémové inženýrství

monetario: sistema monetarioměnový systém

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

nervoso: sistema nervosonervový systém

operativo: inform. sistema operativooperační systém

penitenziario: sistema penitenziariovězeňský systém, systém vězeňství

pensionistico: riforma del sistema pensionisticoreforma důchodového systému

piega: sistema di pieghevrásnění

planetario: sistema planetarioplanetární soustava

precoce: sistema di allerta/allarme precocesystém včasného varování

riferimento: sistema di riferimentovztažná soustava

sanitario: sistema sanitariosystém zdravotnictví

scolastico: sistema/ordinamento scolasticoškolství

sessagesimale: sistema (di numerazione) sessagesimalešedesátková soustava

sistemata: dare una sistemata a qcuspořádat, urovnat, srovnat, utřídit co

temperato: sistema temperatotemperované ladění

videoscrittura: inform. programma/sistema di videoscritturatextový procesor

sistemare: Ti sistemo io!Já ti ukážu/dám!

antifurto: (sistema) antifurtozabezpečovací zařízení