Hlavní obsah

sistemare

Vyskytuje se v

proporzionale: (sistema elettorale) proporzionalepoměrný volební systém

sistema: sistema (operativo)operační systém

allarme: sistema di allarme precocesystém včasného varování

analisi: analisi dei sistemisystémová analýza

analista: inform. analista di sistemisystémový analytik

ancoraggio: sistemi di ancoraggiokotevní systémy

binario: sistema binariomat. dvojková soustava

bloccaggio: sistema anti bloccaggioprotiblokovací systém, ABS

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

circolatorio: anat. sistema circolatoriooběhová soustava

educativo: sistema educativovzdělávací systém

elettorale: campagna/sistema elettoralevolební kampaň/systém

eliocentrico: astr. sistema eliocentricoheliocentrická soustava

galattico: astr. sistema galatticogalaktický systém

immunitario: sistema immunitarioimunitní systém

informatico: sistemi informaticipočítačové systémy

ingegneria: ingegneria dei sistemisystémové inženýrství

monetario: sistema monetarioměnový systém

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

nervoso: sistema nervosonervový systém

operativo: inform. sistema operativooperační systém

penitenziario: sistema penitenziariovězeňský systém, systém vězeňství

pensionistico: riforma del sistema pensionisticoreforma důchodového systému

piega: sistema di pieghevrásnění

planetario: sistema planetarioplanetární soustava

precoce: sistema di allerta/allarme precocesystém včasného varování

riferimento: sistema di riferimentovztažná soustava

sanitario: sistema sanitariosystém zdravotnictví

scolastico: sistema/ordinamento scolasticoškolství

sessagesimale: sistema (di numerazione) sessagesimalešedesátková soustava

sistemata: dare una sistemata a qcuspořádat, urovnat, srovnat, utřídit co

temperato: sistema temperatotemperované ladění

videoscrittura: inform. programma/sistema di videoscritturatextový procesor

sistemare: Ti sistemo io!Já ti ukážu/dám!

kamerový: bezpečnostní sistema di telecamere (di sicurezza), průmyslová televize telecamere a circuito chiuso, TVCCkamerový systém

nervový: sistema nervoso centraleanat. centrální nervová soustava

oběhový: sistema di circolazioneoběhová soustava, oběhový systém

operační: sistema operativovýp. operační systém

posílit: rafforzare il sistema immunitarioposílit imunitní systém

průběžný: sistema a ripartizioneprůběžný systém financování penzí

přídělový: sistema di razionamentopřídělový systém

rezervační: sistema di prenotazionerezervační systém

rozhlas: sistema di diffusione sonoramístní rozhlas

sluneční: sistema solareastron. sluneční soustava

souřadnice: sistema di coordinategeom. soustava souřadnic

soustava: sistema decimale/binariomat. desítková/dvojková soustava

státní: sistema politicostátní zřízení

systém: sistema operativovýp. operační systém

systémový: analisi dei sistemisystémová analýza

ústrojí: sistema digerente/muscolareanat. trávicí/pohybové ústrojí

ústřední: sistema nervoso centraleanat. ústřední nervová soustava

varování: sistema di allarme precocesystém včasného varování

včasný: sistema di allerta precocesystém včasného varování

vytmavit: sistemare q, pokárat riprendere, rimproverare q, seřvat sgridare qvytmavit to komu

vzdělávací: sistema educativovzdělávací systém

vztažný: sistema di riferimentofyz. vztažná soustava

zabezpečovací: sistema di sicurezzazabezpečovací systém

zařízení: sistema antifurtozabezpečovací zařízení proti krádeži

zřízení: sistema di governo, hl. tvrdé regime di statostátní zřízení

demonstrovat: Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.

klouzavý: sistema scivolanteklouzavý systém

poddat se: problém Si sistemerà col tempo., přejde Passerà col tempo.Časem se to poddá.

srovnat: sistemare i librisrovnat knihy

usadit se: Si sono sistemati in campagna.Usadili se na venkově.

zatočit: Lo sistemo io!Já s ním zatočím!

zhroutit se: Il sistema è crollato.Systém se zhroutil.

loket: farla pagare a q, sistemare qukázat komu zač je toho loket

tipec: Lo sistemo io!, Lo metto a posto io!Já mu zatnu tipec.

antifurto: (sistema) antifurtozabezpečovací zařízení