Hlavní obsah

sistema

Podstatné jméno mužské

  1. systém, soustava prvků, částí ap., ústrojísistema solaresluneční soustavasistema di allarmepoplašný systémsistema di equazionisoustava rovnicsistema di assi cartesianisoustava kartézských souřadnicsistema monetario internazionalemezinárodní měnový systémsistema periodico degli elementiperiodická soustava prvků
  2. zřízení státní ap.
  3. sistema (operativo) operační systém

Vyskytuje se v

proporzionale: (sistema elettorale) proporzionalepoměrný volební systém

sistema: sistema (operativo)operační systém

allarme: sistema di allarme precocesystém včasného varování

analisi: analisi dei sistemisystémová analýza

analista: inform. analista di sistemisystémový analytik

ancoraggio: sistemi di ancoraggiokotevní systémy

binario: sistema binariomat. dvojková soustava

bloccaggio: sistema anti bloccaggioprotiblokovací systém, ABS

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

circolatorio: anat. sistema circolatoriooběhová soustava

educativo: sistema educativovzdělávací systém

elettorale: campagna/sistema elettoralevolební kampaň/systém

eliocentrico: astr. sistema eliocentricoheliocentrická soustava

galattico: astr. sistema galatticogalaktický systém

immunitario: sistema immunitarioimunitní systém

informatico: sistemi informaticipočítačové systémy

ingegneria: ingegneria dei sistemisystémové inženýrství

monetario: sistema monetarioměnový systém

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

nervoso: sistema nervosonervový systém

operativo: inform. sistema operativooperační systém

penitenziario: sistema penitenziariovězeňský systém, systém vězeňství

pensionistico: riforma del sistema pensionisticoreforma důchodového systému

piega: sistema di pieghevrásnění

planetario: sistema planetarioplanetární soustava

precoce: sistema di allerta/allarme precocesystém včasného varování

riferimento: sistema di riferimentovztažná soustava

sanitario: sistema sanitariosystém zdravotnictví

scolastico: sistema/ordinamento scolasticoškolství

sessagesimale: sistema (di numerazione) sessagesimalešedesátková soustava

sistemata: dare una sistemata a qcuspořádat, urovnat, srovnat, utřídit co

temperato: sistema temperatotemperované ladění

videoscrittura: inform. programma/sistema di videoscritturatextový procesor

sistemare: Ti sistemo io!Já ti ukážu/dám!

kamerový: bezpečnostní sistema di telecamere (di sicurezza), průmyslová televize telecamere a circuito chiuso, TVCCkamerový systém

nervový: sistema nervoso centraleanat. centrální nervová soustava

oběhový: sistema di circolazioneoběhová soustava, oběhový systém

operační: sistema operativovýp. operační systém

posílit: rafforzare il sistema immunitarioposílit imunitní systém

průběžný: sistema a ripartizioneprůběžný systém financování penzí

přídělový: sistema di razionamentopřídělový systém

rezervační: sistema di prenotazionerezervační systém

rozhlas: sistema di diffusione sonoramístní rozhlas

sluneční: sistema solareastron. sluneční soustava

souřadnice: sistema di coordinategeom. soustava souřadnic

antifurto: (sistema) antifurtozabezpečovací zařízení

soustava: sistema decimale/binariomat. desítková/dvojková soustava

státní: sistema politicostátní zřízení

systém: sistema operativovýp. operační systém

systémový: analisi dei sistemisystémová analýza

ústrojí: sistema digerente/muscolareanat. trávicí/pohybové ústrojí

ústřední: sistema nervoso centraleanat. ústřední nervová soustava

varování: sistema di allarme precocesystém včasného varování

včasný: sistema di allerta precocesystém včasného varování

vytmavit: sistemare q, pokárat riprendere, rimproverare q, seřvat sgridare qvytmavit to komu

vzdělávací: sistema educativovzdělávací systém

vztažný: sistema di riferimentofyz. vztažná soustava

zabezpečovací: sistema di sicurezzazabezpečovací systém

zařízení: sistema antifurtozabezpečovací zařízení proti krádeži

zřízení: sistema di governo, hl. tvrdé regime di statostátní zřízení

demonstrovat: Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.

klouzavý: sistema scivolanteklouzavý systém

poddat se: problém Si sistemerà col tempo., přejde Passerà col tempo.Časem se to poddá.

srovnat: sistemare i librisrovnat knihy

usadit se: Si sono sistemati in campagna.Usadili se na venkově.

zatočit: Lo sistemo io!Já s ním zatočím!

zhroutit se: Il sistema è crollato.Systém se zhroutil.

loket: farla pagare a q, sistemare qukázat komu zač je toho loket

tipec: Lo sistemo io!, Lo metto a posto io!Já mu zatnu tipec.