Hlavní obsah

zařízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (soustava prvků) congegno m(přístroj ap.) dispositivo m, apparecchio mpoplašné zařízeníallarme mzabezpečovací zařízení proti krádežisistema m antifurto
  2. (vybavení, bytu ap.) arred(ament)o m(nábytek též) mobilio m(pevné příslušenství) impianto m(tovární vybavení ap.) attrezzature f plsociální zařízeníimpianti m pl sanitari
  3. (instituce) istituto m, istituzione f, complesso mzdravotnické/vzdělávací zařízeníistituto m medico/educativo

Vyskytuje se v

zařídit: zařídit (si)uspořádat co organizzare, ujednat - schůzku ap. stabilire, fissare qc

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se mettersi in proprio

čtecí: čtecí zařízeníčtečka dispositivo per leggere, pro hlasatele gobbo

nábytek: zařídit/vybavit nábytkem coammobiliare, arredare, fornire di mobili qc

nápravný: nápravné zařízenívězení ap. penitenziario , pro mladistvé riformatorio (giudiziario), casa di correzione/rieducazione

odposlouchávací: odposlouchávací zařízeníapparecchio di intercettazione

periferní: výp. periferní zařízeníperiferica

polohovací: výp. polohovací zařízenídispositivo di puntamento

poplašný: poplašný systém, poplašné zařízeníallarme

sociální: sociální zařízeníservizi igienici

strojní: strojní vybavení/zařízení/parkmacchinario

tažný: tažné zařízeníhák pro přívěs gancio di traino, vlaku gancio di trazione

ubytování: zařídit (si) ubytováníorganizzare l'alloggio

zařídit: zařídit, aby...curare che ...

nabízet se: Nabízel se, že to zařídí.Si era proposto di pensarci lui.

pověřit: Pověřil mě, abych to zařídil.Mi ha incaricato di occuparmene.

zařídit: Zařídím to.Ci penso io.

zařídit: zařídit bytarredare la casa

zařídit se: Zařiď se podle toho!Regolati tu!

apparecchiatura: apparecchiatura di protezionezabezpečovací zařízení

attrezzatura: attrezzature sportivesportovní vybavení, sportovní zařízení

banco: banco di provazkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízení

casa: metter su casazařídit dům nábytkem

commissione: uscire per commissionijít (si) něco zařídit

dispositivo: dispositivo di sicurezzai přen. pojistka, pojistný mechanismus u zbraní, bezpečnostní zařízení

dispositivo: dispositivo antifurtobezpečnostní zařízení proti krádeži

frigorifero: impianto frigoriferochladicí zařízení

gancio: gancio di trainotažné zařízení

gusto: arredato con gustovkusně zařízený nábytkem

igienico: edil. impianto igienicosanita, sanitární zařízení

igienico: servizi igienicisociální zařízení

impianto: impianto industrialeprůmyslové zařízení

istituto: istituto penalenápravné zařízení

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

sanitario: impianti sanitarisociální zařízení záchody ap., sanitární technika

segnalazione: dispositivo di segnalazionesignalizační zařízení

segnale: segnale d'allarmezáchranná brzda vlaku, poplašné zařízení

sollevamento: impianto/macchina di sollevamentozdvihací zařízení/stroj

stabilimento: stabilimento carcerariovězeňské zařízení, vězení

termale: stabilimento/stazione termalelázně, lázeňské zařízení

traino: gancio di trainotažné zařízení auta ap.

pensare: Ci penso io.Zařídím to.

bonifica: bonifica telefonica= odstranění štěnic/odposlouchávacího zařízení z telefonu