Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  • statale, dello stato(národní) nazionalestátní hraniceconfine m dello statostátní hymnainno m nazionalestátní poznávací značkatarga f (di circolazione)státní zřízenísistema m politicostátní svátekfesta f nazionalestátní zástupcepubblico ministero

Vyskytuje se v

návladní: státní návladnípráv. Procuratore della Repubblica

příslušnost: státní příslušnostobčanství cittadinanza

deficit: deficit státního rozpočtudeficit di bilancio statale

dluhopis: státní dluhopisbuono del Tesoro

kasa: přen. státní kasail Tesoro, l'Erario

občanství: (za)žádat o státní občanstvírichiedere la cittadinanza

podnik: státní/národní/soukromý podnikimpresa statale/nazionale/privata

policie: státní policiepolizia di stato

poznávací: státní poznávací značkaštítek targa (automobilistica)

příslušník: státní příslušník čehocittadino di qc

rozpočet: ekon. schodkový/státní rozpočetbilancio deficitario/dello stato

schodek: schodek státního rozpočtudeficit del budget dello stato

správa: veřejná/státní/místní správaamministrazione pubblica/statale/locale

svátek: státní svátekfesta nazionale

úředník: státní úředníkimpiegato statale

území: státní územíterritorio dello Stato

vlajka: národní/státní vlajkabandiera nazionale/dello stato

zástupce: práv. státní zástupcepubblico ministero , procuratore della repubblica

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíprocura della Repubblica

značka: dopr. státní poznávací značkatarga

zřízení: státní zřízenísistema di governo

žalobce: státní žalobceprocuratore della Repubblica, procuratore generale

znak: státní znakemblema nazionale

accusatore: pubblico accusatoreprokurátor, státní zástupce

azienda: azienda a partecipazione statalepodnik se státní účastí

bandiera: bandiera nazionale/dello statonárodní/státní vlajka

buono: buono del Tesoropokladniční poukázka, státní obligace

calendario: calendario civilekalendář státních svátků

colpo: colpo di statostátní převrat

confine: confine dello stato/statalestátní hranice

dipendente: dipendenti statalistátní zaměstnanci

esame: esame di statostátní zkouška, státnice

festa: festa nazionalestátní/národní svátek

festività: festività coincidente, festività non goduta(státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci

impiegato: impiegato statalestátní zaměstnanec/úředník

impresa: impresa statalestátní podnik

lutto: lutto nazionalestátní smutek

macchina: macchina dello statostátní mašinerie

ministero: dir. pubblico ministerostátní zástupce

monopolio: monopolio di statostátní monopol

nazionale: festa/bandiera nazionalestátní svátek/vlajka

numero: numero di targačíslo SPZ/státní poznávací značky

provvidenza: provvidenze dello Stato per gli alluvionatiStátní pomoc pro (obyvatele) postižené povodní

sovvenzione: sovvenzione di stato per qcstátní subvence na co

statale: amministrazione statalestátní správa

statale: polizia statalestátní policie

stato: Polizia di Statostátní policie

stato: dipendente dello statostátní zaměstnanec

straniero: cittadino stranierocizí státní příslušník

supposizione: dir. supposizione di stato/parto= trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvků

targa: numero di targačíslo státní poznávací značky/SPZ

territorio: territorio dello Statostátní území

tesoro: buono del Tesorostátní dluhopis

tribuno: tribuno dell'erariosprávce státní kasy ve starém Římě

minare: Mina l'autorità delle istituzioni dello Stato.Podrývá autoritu státních institucí.