Hlavní obsah

dopo

Předložka

  1. qc po čem později v časePrego, dopo di lei!Prosím, až po Vás!dopo domanipozítřía dopotak zatím, uvidíme se později pozdravuno dopo l'altrojeden/jedno po druhém
  2. za, přes, mimo místně

Spojka

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

anta: dopo gli antapo čtyřicítce, padesátce ap.

che: dopo/prima che ...poté/předtím co ...

Cristo: dopo Cristopo Kristu, našeho letopočtu

giorno: il giorno prima/dopopředchozí/následující den

pillola: pillola del giorno dopopilulka po dodatečná antikoncepce

poco: poco dopokrátce/brzy nato

previsto: prima/dopo del previstodříve/později než se očekávalo

subito: subito dopohned po(té), hned jak

tempo: poco tempo dopozanedlouho, nedlouho nato

tramonto: al/dopo il tramonto del solepři/po západu slunce

appena: Vengo appena dopo l'esame.Přijdu hned po zkoušce.

infilare: infilare un errore dopo l'altrosekat jednu chybu za druhou

molto: dopo molti annipo mnoha letech

tanto: dopo tanti annipo tolika letech

valutazione: Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...

ospite: L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza.Návštěva a ryba třetí den smrdí.

brzy: poco dopo che ...brzy poté co ...

co: ogni giorno, giorno dopo giornoden co den

krátce: poco dopo/prima di qckrátce po čem/před čím

Kristus: dopo Cristo, zkr. d.C.po Kristu

letopočet: dopo Cristo, zkr. d.C.našeho letopočtu

nato: poco dopokrátce/brzy nato

nedlouho: poco dopo/primanedlouho poté/předtím

nějaký: dopo alquanto tempopo nějaké době

po: uno dopo l'altrojeden po druhém

posmrtný: vita dopo la morte, vita ultraterrenaposmrtný život

potom: poco dopokrátce potom

přečtení: dopo aver letto qcpo přečtení čeho

skoro: dopo quasi 40 anniskoro po 40 letech

splatnost: essere dopo la data di scadenzabýt po splatnosti

termín: dopo il termine (stabilito)po termínu

tolik: dopo tanti annipo tolika letech

umytí: dopo aver lavato...po umytí...

uvážení: dopo accurata valutazionepo pečlivém uvážení

vyučování: dopo la scuola/le lezionipo vyučování

za: giorno dopo giornoden za dnem

západ: al/dopo il tramonto del solepři/po západu slunce

když: Dopo che è partito ...Když odešel ...

kulhat: Dopo l'incidente zoppica alla gamba sinistra.Po úrazu kulhá na levou nohu.

litovat: Così da non avere rimpianti!, Per non pentirtene dopo!Jen abys nelitoval!

na: Lasciamolo a dopo.Necháme to na později.

nasekat: Ha infilato un errore dopo l'altro.Nasekal jednu chybu za druhou.

následovat: La primavera segue l'inverno., Dopo l'inverno viene la primavera.Po zimě následuje jaro.

o: Dopo qualche giorno...O pár dní později...

ochrnout: È rimasto paralizzato dopo un incidente.Ochrnul po nehodě.

opakovat: Ripetete dopo di me.Opakujte po mně.

zkoumání: dopo uno studio attentopo pečlivém zkoumání

znehodnotit: Distruggere dopo l'uso.Po použití znehodnoťte.

zvážení: dopo la valutazione preliminarepo předběžném zvážení

dopo: dopo domanipozítří