Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) qualche(některý ap.) alcuno/-aJe vůbec nějaký ... ?C'è uno ... ?
  2. (poněkud) un po'(jistým způsobem) in certo modoJe nějaký smutný.Sembra un po' triste.Ty jsi nějaký zvědavý!Sei troppo curioso!
  3. (jistý) certo/-aPřišel za vámi nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto da Lei.
  4. (blíže neurčené množství) alquanto, alcuno/-a(pár) parecchio/-apo nějaké dobědopo alquanto tempo
  5. hovor.(kolem) all'incirca, circahovor.(kolem) intorno anějakých deset tisícuna decina di migliaia, circa diecimila

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný qualche, pár parecchio/-a

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

blbost: Neudělej nějakou blbost.Non fare nessuna stupidaggine.

brát: Berete nějaké léky?Prende qualche farmaco?

být: Jsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Ci sono domande?

jednání: Má teď nějaké jednání...Adesso è in riunione...

laciný: Máte nějaký lacinější?Ha uno più economico/meno caro?

lék: Berete nějaké léky?Prende qualche medicina?

nápad: Máš nějaký nápad?Hai qualche idea?

poohlédnout se: poohlédnout se po nějaké prácicercare di trovare qualche lavoro

pošta: Mám tu nějakou poštu?C'è posta per me?

vyžádat si: Vyžádá si to nějaký čas.Ci vorrà un po' di tempo.

capitare: jakkoli, (nějakou) náhodoucome capita

fine: sledovat (nějaký) cílperseguire un fine

qualsiasi: nejen tak nějaký, žádný tuctovýnon qualsiasi

tempo: na nějakou dobuper qualche tempo

certo: Přišel nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto.

malumore: Měli mezi sebou nějaké neshody.Tra loro ci sono stati dei malumori.

osservazione: (Nějaké) poznámky/připomínky?Osservazioni?

parecchio: ještě nějaký časancora parecchio tempo

qualche: Máš nějaký nápad?Hai qualche idea?

sorella: Máš (nějaké) sourozence?Hai fratelli o sorelle?

sport: Děláš nějaký sport?Fai qualche sport?

troppo: Ty jsi nějaký zvědavý!Sei troppo curioso!

uno: nějakých dvacet kilometrůun venti chilometri

nějaký: po nějaké dobědopo alquanto tempo