Hlavní obsah

konkrétní

Přídavné jméno

  1. (neabstraktní) concreto/-a(hmatatelný) tangibile
  2. (jeden určitý) particolare(přesný) preciso/-a, specifico/-aMůžete být konkrétnější?Può essere più preciso?v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

Vyskytuje se v

nome: podstatné jméno konkrétní/abstraktnínome concreto/astratto

specifico: v tomto konkrétním případěin questo specifico caso

particolare: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

konkrétní: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare