Hlavní obsah

konkrétní

Přídavné jméno

  1. (neabstraktní) concreto/-a(hmatatelný) tangibile
  2. (jeden určitý) particolare(přesný) preciso/-a, specifico/-aMůžete být konkrétnější?Può essere più preciso?v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

Vyskytuje se v

nome: nome concreto/astrattopodstatné jméno konkrétní/abstraktní

specifico: in questo specifico casov tomto konkrétním případě

particolare: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě