Hlavní obsah

konkrétní

Přídavné jméno

  1. (neabstraktní) concreto/-a(hmatatelný) tangibile
  2. (jeden určitý) particolare(přesný) preciso/-a, specifico/-aMůžete být konkrétnější?Può essere più preciso?v tomto konkrétním případěin questo caso particolare