Hlavní obsah

buď, buďto

Spojka

  • buď teď nebo nikdyora o mai piùbuď ... anebo ...o ... o ..., (jak, tak) sia ... sia, vuoi ... vuoi ...buď jak buď(v každém případě) in ogni caso, sia quel che sia

Vyskytuje se v

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

aiuto: essere d'aiuto a qbýt nápomocný

allenamento: essere fuori allenamentobýt z formy sportovní ap.

allerta: stare/essere allertabýt v pohotovosti/ve střehu

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

andare: andarnejít o co, být ve hře, být v sázce

andare: andare pazzo/matto per qcbýt blázen do čeho, být odvázaný z čeho nadšený

andare: andare di modabýt v módě

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

apprendistato: fare l'apprendistato presso qbýt v učení, (vy)učit se u koho

ardere: ardere d'irabýt vzteky bez sebe

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

assediare: essere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

avanguardia: essere all'avanguardiabýt v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

bagno: stare a bagnomáčet se, být namočený

balzare: balzare agli occhibít do očí nápadností, být nabíledni

bando: essere al bandobýt ve vyhnanství

barba: far venire la barbanudit, být nudný, prudit

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

basare: essere basato su qcbýt založen na čem

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

bentornato: Bentornato!Vítej (zpátky)!, Buď vítán!

bilico: essere in bilicobýt vyvážený, přen. být na vážkách

bisogno: esserci bisognobýt (po)třeba

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

bordello: Che bordello!To je bordel!

borghese: essere in borghesebýt v civilu

braccetto: andare a braccetto con qvést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kým

brandello: essere a/in brandellibýt na cucky/hadry roztrhaný ap.

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

buono: essere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kým

buono: tenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

cacare: far cacarestát za hovno, být hrozný

cacarella: vulg. avere la cacarellabýt posraný (strachy)

cacarsi: cacarsi addossoposrat se, přen. být posraný strachy

cadere: cadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstoje

calcagno: stare alle calcagna di qbýt v patách komu

capolista: essere a capolistabýt první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.

casa: essere/stare in casabýt doma v domě, bytě

cassetta: far(e) cassettamít kasovní úspěch, být kasovním trhákem

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

ci: ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.

circolazione: essere in circolazionei přen. být v oběhu, obíhat, kolovat

classe: avere classebýt formát být výborný

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

colpa: essere in colpabýt na vině

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

combattimento: (essere) fuori combattimento(být) knokautován v boxu

commercio: essere in/fuori commerciobýt/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostání

compassione: far compassionebudit lítost

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

compiacersi: compiacersi di se stessobýt samolibý

complesso: essere pieno di complessibýt zakomplexovaný

completo: essere al completobýt úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.

comprendonio: È un po'duro di comprendonio.Je natvrdlý.

comunione: fare la comunionebýt u přijímání