Hlavní obsah

buď, buďto

Spojka

  • buď teď nebo nikdyora o mai piùbuď ... anebo ...o ... o ..., (jak, tak) sia ... sia, vuoi ... vuoi ...buď jak buď(v každém případě) in ogni caso, sia quel che sia

Vyskytuje se v

accanirsi: být zažraný do práceaccanirsi nel lavoro

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

affidamento: vypadat důvěryhodně, budit důvěrudare affidamento

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

aggradare: pokud je libo, pokud chcetese vi aggrada

agio: cítit se dobře, být v pohoděsentirsi a proprio agio

agitazione: být neklidný/rozrušenýessere in agitazione

aiuto: být nápomocnýessere d'aiuto a q

allenamento: být z formy sportovní ap.essere fuori allenamento

allerta: být v pohotovosti/ve střehustare/essere allerta

altro: být jako vyměněný, vypadat docela jinakparere un altro

andare: jít o co, být ve hře, být v sázceandarne

antipode: být na protilehlé straně (zeměkoule) k čemuessere agli antipodi di qc

antitesi: být v protikladu k čemu, být v rozporu s čímessere in antitesi con qc

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

apprendistato: být v učení, (vy)učit se u kohofare l'apprendistato presso q

ardere: být vzteky bez sebeardere d'ira

arretrato: mít skluz, být pozadu v čemessere in arretrato con qc

assediare: být obklopen čím, být v obležení kohoessere assediato da qc

assuefazione: být návykovýdare assuefazione

attenzione: dávat pozor, být pozornýfare attenzione

attesa: čekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotnáessere in attesa di qc

auspicio: být dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.essere di buon auspicio

avanguardia: být v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.essere all'avanguardia

avere: mít co za jisté, být přesvědčen o čemavere per certo qc

avviso: být toho názoruessere dell'avviso

bagno: máčet se, být namočenýstare a bagno

balzare: bít do očí nápadností, být nabílednibalzare agli occhi

bando: být ve vyhnanstvíessere al bando

barba: nudit, být nudný, pruditfar venire la barba

barricarsi: Zavřel jsem se doma.Mi sono barricato in casa.

basare: být založen na čemessere basato su qc

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

bentornato: Vítej (zpátky)!, Buď vítán!Bentornato!

bilico: být vyvážený, přen. být na vážkáchessere in bilico

bisogno: být (po)třebaesserci bisogno

bordello: To je bordel!Che bordello!

borghese: být v civiluessere in borghese

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

brandello: být na cucky/hadry roztrhaný ap.essere a/in brandelli

bravo: Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.(Su) da bravo!

brio: Má jiskru., Je plná života.È piena di brio.

bruciare: Spálil jsem si jazyk.Mi sono bruciato la lingua.

buono: mít dobrou náladu, con q být zadobře s kýmessere in buona

buonora: (no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.alla buonora

buonumore: mít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladěessere di buonumore

cacare: stát za hovno, být hroznýfar cacare

cacarella: být posraný (strachy)vulg. avere la cacarella

cacarsi: posrat se, přen. být posraný strachycacarsi addosso

cadere: být hrozně ospalý, usínat vstojecadere dal sonno

calcagno: být v patách komustare alle calcagna di q

capolista: být první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.essere a capolista

casa: být doma v domě, bytěessere/stare in casa

cassetta: mít kasovní úspěch, být kasovním trhákemfar(e) cassetta

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

cencio: být úplná troska, být pouhý stín toho, co bývalessere ridotto a un cencio

chiacchiera: být výřečný, mít dobrou vyřídilkuavere molta chiacchiera

ci: jsou/je tam... mnoho ap.ci sono...

circolazione: i přen. být v oběhu, obíhat, kolovatessere in circolazione

classe: být formát být výbornýavere classe

collocare: být řazen, řadit se kam do skupiny ap.andare/venire collocato tra/fra qc

colpa: být na viněessere in colpa

comando: být (plně) k službám komustare ai comandi di q

combattimento: být boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provozessere fuori combattimento

commercio: být/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostáníessere in/fuori commercio

compassione: budit lítostfar compassione

compiacenza: být tak laskavý a udělat coavere la compiacenza di fare qc

compiacersi: být samolibýcompiacersi di se stesso

complesso: být zakomplexovanýessere pieno di complessi

completo: být úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.essere al completo

comprendonio: Je natvrdlý.È un po'duro di comprendonio.

comunione: být u přijímánífare la comunione

comunque: ať je to(mu) jakkolicomunque sia

a: Jsem doma.Sono a casa.