Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  1. (ze skupiny) ogni, ciascuno/-av každém případěin ogni casokaždý z násciascuno/ognuno di noiza každého počasíqualsiasi tempo faccia
  2. (osoba) ognunoKaždý to ví.Ognuno lo sa.

Vyskytuje se v

cena: za každou cenucosti quel che costi, a ogni costo

desátý: každý desátýuno ogni dieci

druhý: každý druhý denogni due giorni, a giorni alterni

počasí: za každého počasícon qualsiasi tempo

příležitost: pro každou příležitostper ogni occasione

případ: v každém případěin ogni caso

směr: v každém směrusotto ogni rispetto

stý: každý stý jeden ze stauno su cento

za: za každou cenua tutti i costi

běhat: Každé ráno chodí běhat.Ogni mattina va a fare jogging.

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

dřít: Dře se každý den.Sgobba tutti i giorni.

hřát se: Hřeje se každý den v sauně.Ogni giorno si gode il caldo della sauna.

oddělat: Oddělá si každý den svých osm hodin.Ogni giorno fa le sue otto ore di lavoro.

odpovídat: Za svoji práci každý odpovídá.Ognuno è responsabile del proprio lavoro.

stěhovat se: Stěhují se každý rok.Cambiano casa ogni anno.

trénovat: Trénují každý den.Si allenano ogni giorno.

trknout: To hned každého trkne.Si vede lontano un miglio.

za: výlety za každého počasígite con ogni tempo

coul: být každým coulem čímessere qc della testa ai piedi

nějaký: Každý jsme nějaký. lidé jsou různíLe persone sono diverse.

posvícení: Není každý den posvícení.A volte si vince, a volte si perde.

skulina: prohledat každou skulinufrugare dappertutto

altro: da un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

caso: in nessun/ogni casov žádném/každém případě

cento: uno su centojeden ze sta, každý stý v průměru ap.

ciascuno: ciascuno di voi/dei presentikaždý z vás/z přítomných

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

evenienza: per ogni evenienzapro každý případ

evento: in ogni eventov každém případě, na každý pád

giorno: tutti i giornikaždý den

istante: a ogni istantekaždou chvíli, neustále

lunedì: il lunedìkaždé pondělí

maniera: in ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenu

mercoledì: il mercoledìkaždou středu

minuto: di minuto in minutokaždým okamžikem

ogni: in ogni casov každém případě

ogni: a ogni costoza každou cenu

ogni: ogni duekaždý druhý

ogni: persone d'ogni etàlidé/osoby každého věku/jakékoli věkové kategorie

ognuno: ognun|o/-a di voikaždý/každá z vás

passo: a ogni passona každém kroku často

rispetto: sotto questo/ogni rispettov tomto/každém ohledu

tanto: tant'èkaždopádně, v každém případě, na každý pád

tutto: a tutti i costiza každou/jakoukoli cenu

adombrarsi: Si adombra per un nonnulla.Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.

ogni: Lo vedo ogni tre giorni.Vídám ho každé tři dny.

ognuno: Ognuno ha i suoi difetti.Každý má své mouchy.

ora: Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.

perché: Per tutto c'è un perché.Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.

pronto: È pronto a ogni evenienza.Je připraven na každou alternativu.

spaiato: Portava scarpe spaiate.Měl boty každou jinou.

artefice: Ognuno è artefice della propria fortuna.Každý svého štěstí strůjcem.

nodo: Tutti i nodi vengono al pettine.Na každého jednou dojde.

numero: Tutto fa numero.Každá trocha dobrá., Nemusí pršet, jen když kape.

strada: přen. a ogni angolo di stradana každém rohu