Hlavní obsah

střídání

Podstatné jméno, rod střední

  • cambio m(hráčů ap.) sostituzione f(opakované dvou) alternanza f(stále dokola) rotazione fstřídání dne a nocialternanza del giorno e della nottestřídání ročních obdobícambio delle stagioni, alterno susseguirsi delle stagionistřídání strážícambio della guardia

Vyskytuje se v

střídat se: střídat se za volantemalternarsi al volante

cambio: (vy)střídat sedarsi il cambio

rotazione: střídat se v čem činnostifare qc a rotazione

turno: střídat se v čem, dělat co na střídačku činnostfare a turno qc

alternare: Střídá práci s odpočinkem.Alterna il lavoro con il riposo.

alternarsi: střídání ročních obdobíl'alternarsi delle stagioni

střídání: střídání strážícambio della guardia