Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaná) servizio mpokojová službaservizio in camera
  2. služby (obyvatelstvu ap.) servizi m plslužby hovor. (poplatky k bytu) spese f plveřejné službyservizi m pl pubblici
  3. (vojenská ap.) servizio mzákladní vojenská službaservizio militare di leva/obbligatorioasistenční službaservizio di assistenzabezpečnostní službaservizio di sicurezzahorská služba(servizio di) soccorso alpino
  4. (výkon povinností) servizio m(směna) turno mKdo má službu?Chi è di servizio?být ve službě, mít službuessere di servizio/turnobýt mimo službuessere fuori servizio

Vyskytuje se v

asistenční: asistenční službaservizio di assistenza, sociální pomoci servizio assistenziale

kurýrní: kurýrní službaservizio di corriere

odtahový: odtahová službaservizio di rimozione (forzata)

pokojový: pokojová službaservizio in camera

poradenský: poradenská činnost/firma/službaattività/società/servizio di consulenza

pořádkový: pořádková službaservizio d'ordine

rozpis: rozpis služebtabella dei turni

sanitní: sanitní službaservizio di trasporto pazienti

vězeňský: vězeňská službaservizio carcerario

vojenský: vojenská službaservizio militare

výzvědný: výzvědná službaservizio segreto

zásilkový: zásilková služba doručovací, spedičníservizio di consegna

zpravodajský: zpravodajská službaagenzia di spionaggio/dei servizi segreti

mít: Mám službu.Sono di turno.

působit: Firma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...

medvědí: přen. udělat komu medvědí služburendere un cattivo servizio a q

služba: službyobyvatelstvu ap. servizi , hovor. poplatky k bytu spese