Hlavní obsah

quarto

Číslovka

  • čtvrtýla quarta partečtvrtinaquarto poteresedmá velmoc tisk

Podstatné jméno mužské

  1. čtvrt(ina), čtvrtkaSono le cinque e un quarto.Je čtvrt na šest.quarto di chiločtvrt kilaquarto d'oračtvrthodinasport quarti di finalečtvrtfináleastr. il primo quarto della lunaprvní čtvrt měsícetre quartitříčtvrteční sako ap.
  2. čtvrt litru vína ap., čtvrt kila hl. o potravinách
  3. čtvrtý v pořadí ap.
  4. čtvrťová nota
  5. pole čtvrtina erbu

Vyskytuje se v

a: veicolo a quattro ruotečtyřkolové vozidlo

amico: amico a quattro zampečtyřnohý přítel

arco: quartetto d'archismyčcové kvarteto

bob: bob a quattročtyřbob

cantone: (gioco dei) quattro cantoniškatule hejbejte se dětská hra

chiacchiera: fare due/quattro chiacchiere(po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecat

cilindro: motore a quattro/sei cilindričtyřválcový/šestiválcový motor

corsia: autostrada a quattro corsiečtyřproudá dálnice

elevare: mat. elevare al quadrato/al cubo/alla quarta potenzaumocnit na druhou/na třetí/na čtvrtou

gamba: camminare a quattro gambelézt po čtyřech

ganascia: mangiare a quattro ganascecpát se přejídat se

muro: tra quattro muramezi čtyřmi stěnami

persona: famiglia di quattro personečtyřčlenná rodina

potenza: elevare alla quarta potenzaumocnit na čtvrtou

quarta: innestare la quartazařadit čtyřku

quartetto: quartetto d'archismyčcové kvarteto

quattro: quattro stagioničtyři roční období

ruota: a due/quattro ruote motricis pohonem dvou/čtyř kol

stagione: quattro stagioničtyři roční období

svantaggio: quattro punti di svantaggio da qčtyřbodová ztráta na koho

tiro: un tiro a quattročtyřspřeží

tre: tre quartitři čtvrtiny

zampa: (camminare) a quattro zampe(lézt) po čtyřech

esattamente: Ci sarò esattamente alle quattro.Budu tam přesně ve čtyři.

metà: Quattro è la metà di otto.Čtyři jsou polovina osmi.

asse: tra quattro assiv truhle, pod drnem mrtvý

bandire: bandire ai quattro venti qcvytroubit co (do světa)

gatto: Eravamo in quattro gatti.Bylo nás tam pět a půl. málo

partire: partire in tromba/quartavrhnout se do toho (po hlavě), pustit se do toho s vervou

sacco: non dire quattro se non l'hai nel sacconeříkej hop, dokud jsi nepřeskočil, nechval dne před večerem

soldo: da/per quattro soldiza pár šupů/šestáků

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

čtvrt: quarto d'oračtvrt hodiny

čtvrtý: alla quartamat. na čtvrtou

čtyřka: la quarta di seno(prsa) čtyřky

čtyřnásobný: il quattro volte campionečtyřnásobný mistr

čtyřpokojový: appartamento di/con quattro camere, quadrilocale čtyřpokojový byt

kabát: cappotto a tre quarti, tříčtvrťák trequarti tříčtvrteční kabát

laciný: battute da quattro soldilaciné vtipy

mezi: a quattro occhimezi čtyřma očima

náhon: quattro ruote motricitech. náhon na čtyři kola

odmocnina: radice quadrata/cubica/quartadruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

pakatel: per quattro soldi, per una miseriaza pakatel koupit ap.

párový: quattro di coppiasport. párová čtyřka

roční: quattro stagioni čtyři roční období

tříčtvrteční: cappotto tre quartitříčtvrteční kabát

velmoc: il quarto potereeuf. sedmá velmoc tisk, média

babka: Puoi averlo per quattro soldi.Můžeš to mít za babku.

čtvrtka: tagliare qc in quartirozkrojit co na čtvrtky

čtyřnásobně: La somma è cresciuta quattro volte tanto.Částka vzrostla čtyřnásobně.

dostání: disponibile in quattro colorik dostání ve čtyřech barvách

hodina: alle tre/quattrove tři/čtyři hodiny

na: quattro e un quartočtvrt na pět

okruh: in un raggio di quattro chilometriv okruhu čtyř kilometrů

prodat: L'ha venduto per quattro soldi.Prodal to za babku.

prostřít: apparecchiare per quattroprostřít pro čtyři (osoby)

přerazit se: Poteva farsi in quattro per aiutarla.Mohl se přerazit, aby jí pomohl.

přežít: È sopravvissuto a lei di quattro anni.Přežil ji o čtyři roky.

v, ve: alle quattrove čtyři

vzdálený: quattro kilometri da qcčtyři kilometry vzdálený od čeho

živel: quattro elementi naturaličtyři základní živly

hop, hopla: Non dire quattro (se non l'hai nel sacco).Neříkej hop(, dokud jsi nepřeskočil).

hubička: skoro zadarmo per quattro soldi, získaný regalato/-a, pracovat ap. per una miseriaza hubičku

chválit: Non dire quattro (se non l'hai nel sacco).Nechval dne před večerem.

pomyšlení: farsi in quattro, darsi da fare per qdělat komu pomyšlení

raz: in un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'ottoraz dva rychle

vytrubovat: bandire/strombazzare qc ai quattro ventivytrubovat co (do světa)

quarto: la quarta partečtvrtina