Hlavní obsah

asse

Podstatné jméno mužské

  1. osaasse longitudinale/verticalepodélná/příčná osageog. asse terrestrezemská osa
  2. trasa, směr dopravní ap.asse attrezzatohlavní tah dopravní ap.
  3. náprava, osa kol ap.asse fissotuhá náprava

Podstatné jméno mužské

  • majetek hl. souhrnnýdir. asse ereditariopozůstalost

Vyskytuje se v

asse: asse longitudinale/verticalepodélná/příčná osa

ereditario: asse ereditariopozůstalost děditelný majetek

simmetria: asse/piano di simmetriaosa/rovina souměrnosti

sistema: sistema di assi cartesianisoustava kartézských souřadnic

di: asse di due metridvoumetrová deska

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

osa: asse di simmetriageom. osa souměrnosti

prkno: asse da stirožehlicí prkno

souměrnost: asse /piano di simmetriaosa/rovina souměrnosti

souřadnice: asse coordinatageom. osa souřadnic

symetrie: asse di simmetriaosa symetrie

žehlicí: asse/tavolo da stirožehlicí prkno

kolem: la rotazione intorno al proprio asserotace kolem vlastní osy

točit se: La Terra gira intorno al suo asse.Země se točí kolem své osy.