Hlavní obsah

amico

Podstatné jméno mužské

  1. přítel, kamarádamico d'infanziakamarád z dětstvíamico a quattro zampečtyřnohý přítelda amicopřátelský, přátelsky, kamarádskyling. falso amico= podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významem
  2. přítel milenec ap., šamstr
  3. di qc milovník, přítel čeho vyznavač ap.

Vyskytuje se v

a: una lettera a un amicodopis příteli

cerchia: una ristretta cerchia di amiciúzký okruh přátel

congiunto: amici e congiuntipřátelé a příbuzní

cuore: amico del cuorenejlepší přítel/kamarád

leale: amico lealevěrný kamarád

onorare: onorare la memoria di un amicouctít památku přítele

ospite: essere ospite di un amicobýt na návštěvě u kamaráda

per: avere per amicomít za přítele

professarsi: Si professava mio amico.Prohlašoval se za mého přítele.

prova: amico a tutta provaprověřený kamarád

telefono: telefono amicolinka důvěry

tutto: tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

vicino: amico vicinoblízký přítel

zampa: amico a quattro zampečtyřnohý kamarád pes ap.

da: da un amicou kamaráda

di: casa dei miei amicidům mých přátel

essere: Sei mio amico.Jsi můj přítel.

inseparabile: amici inseparabilinerozluční kamarádi

largo: È largo con gli amici.K přátelům je velkorysý.

ne: Ne divenne amico.Stal se jeho/jejím/jejich přítelem.

piangere: piangere un amicooplakat (smrt) přítele

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

quantità: Ha una quantità di amici.Má spoustu kamarádů.

trattare: Mi tratta come un amico.Chová se ke mně jako k příteli.

uscire: Il sabato esco con le amiche.V sobotu chodím ven s kamarádkami.

náš, naše: i nostri buoni amicinaši dobří přátelé

přítel: amico vicino/intimoblízký/důvěrný přítel

šetrný: amico dell'ambiente , ekologický ecologico/-ašetrný k životnímu prostředí

věrný: amico fedelevěrný přítel

dobrý: il mio buon amicomůj dobrý přítel

drahý: Cari amici...Drazí přátelé...

jako: Te lo dico da/come amico ...Říkám ti to jako kamarád ...

milý: Cari amici ...Milí přátelé ...

můj, má, mé, moje: mia buona amicamoje dobrá kmarádka

narazit: Mi sono imbattuto in un amico di scuola.Narazil jsem na kamaráda ze školy.

oběhnout: Ho fatto il giro di tutti gli amici.Oběhl jsem všechny přátele.

pokládat: Ti prendevo per un amico.Pokládal jsem tě za přítele.

představit: Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.Dovolte, abych vám představil svého přítele.

roznést: Portalo a tutti gli amici.Roznes to všem kamarádům.

starý: un vecchio amicostarý přítel

u: Abita da un suo amico.Bydlí u svého přítele.

vytáhnout: Ha strappato un segreto a un amico.Vytáhl z přítele tajemství.

nepohoda: amico anche quando tutto va malepřítel do nepohody

ruka: dare a q una mano (amica)podat komu pomocnou ruku

amico: amico d'infanziakamarád z dětství