Hlavní obsah

arco

Podstatné jméno mužské

  1. luk
  2. obloukad arcoobloukový, obloukov(it)ě, do oblouku ohnutý ap.mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina
  3. di qc (časové) rozpětí/rozmezí čehonell'arco di qcv rozmezí čeho
  4. di qc (celá) řada, škála čeho větší množství
  5. smyčecquartetto d'archismyčcové kvarteto
  6. archi smyčce smyčcové nástroje

Vyskytuje se v

acuto: arco acutolomený oblouk

gotico: arch. arco goticogotický oblouk

ponte: ponte ad arcoobloukový most

saldatura: saldatura ad arcoobloukové svařování

trionfale: arco trionfalevítězný oblouk

lomený: arco acuto/a ogivastav. lomený oblouk

oblouk: arco di trionfo/trionfalevítězný/triumfální oblouk

obloukový: ponte ad arcostav. obloukový most

rozpětí: intervallo/arco di tempočasové rozpětí

smyčcový: strumenti ad arco, smyčce archi smyčcové nástroje

svařování, sváření: saldatura ad arcotech. svařování (elektrickým) obloukem

vítězný: arco di trionfostav. vítězný oblouk

výboj: scarica ad arcoobloukový výboj

arco: ad arcoobloukový, obloukov(it)ě, do oblouku ohnutý ap.