Hlavní obsah

persona

Podstatné jméno ženské

  • osoba, člověkfamiglia di quattro personečtyřčlenná rodinapersona fisica/giuridicafyzická/právnická osobain persona di q/qcjménem koho/čehoin (prima)/di personaosobněa personana osobu

Vyskytuje se v

sequestro: sequestro (di persona)únos osoby, omezování osobní svobody

abilitato: persona non abilitata alla guidaosoba bez řidičského oprávnění

carico: persona a caricovyživovaná osoba závislá

coinvolto: persona coinvolta nell'incidenteúčastník nehody

contare: persone che contanovýznamní lidé

fiducia: persona di fiduciadůvěryhodná osoba

gusto: persona di buon gustočlověk s dobrým vkusem

imposta: imposta sul reddito delle persone fisichedaň z příjmu fyzických osob

interessato: persone interessate a qczájemci o co

interposto: per interposta personapomocí prostředníka/zprostředkovatele, skrze třetí osobu

irritabile: persona irritabilepopudlivý člověk

meschino: persona di aspetto meschinoneduživě/nemocně vypadající osoba, vyžle

migliaio: migliaia di personetisíce lidí

milione: due milioni di personedva milióny lidí

ogni: persone d'ogni etàlidé/osoby každého věku/jakékoli věkové kategorie

ottanta: persona di ottant'anniosmdesátiletý člověk, osmdesátník

per: due per personadvě na osobu

principio: persona di principi(o)zásadový člověk

qualche: persona di qualche rilievopoměrně významná osoba

qualunque: qualunque personakdokoli

ritiro: ritiro di personaosobní odběr

sensibilità: persona di grande sensibilitàvelice citlivý člověk

serio: persona poco serianeseriózní člověk

sesso: persona di sesso oppostoosoba opačného pohlaví

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

capace: stadio capace di ottomila personestadion s kapacitou osm tisíc osob

conoscere: Lo conosco di persona/vista.Znám ho osobně/od vidění.

cui: le persone con cui ...osoby s nimiž...

cui: La persona a cui mi rivolsi...Osoba, na niž jsem se obrátil...

tavolo: tavolo per due personestůl pro dva/dvě osoby

tanto: tante persone tante opinionico člověk to názor, kolik lidí tolik názorů