Hlavní obsah

coinvolto

Vyskytuje se v

coinvolto: persona coinvolta nell'incidenteúčastník nehody

účastník: persona coinvolta nell'incidenteúčastník nehody

zúčastněný: parti coinvoltezúčastněné strany

namočit: Ci hanno coinvolto nei loro problemi.Namočili nás do svých problémů.