Hlavní obsah

viaggio

Podstatné jméno mužské

  1. cesta podniknutá ap., cestování, zájezd, výlet, vyjížďkaBuon viaggio!Šťastnou cestu!da viaggiocestovní k cestováníborsa da viaggiocestovní taškaviaggio d'affarislužební cestaandare in viaggio di nozzejet na svatební cestucosti/spese di viaggiocestovní náklady/výlohymettersi in viaggiovyrazit na cestufare un viaggiopodniknout cestuviaggio nel tempocestování v čase
  2. jízda přepravní ap.
  3. rauš, trip, jízda účinek drogy

Vyskytuje se v

affare: viaggio d'affarislužební cesta

agenzia: agenzia di viaggi/turisticacestovní agentura

assicurazione: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

buono: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

classe: viaggiare in prima classecestovat první třídou

compagno: compagno di viaggiospolucestující

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

diario: diario di viaggio/bordocestovní/palubní deník

emozione: le emozioni del viaggiocestovní horečka

in: viaggiare in trenojet vlakem

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

leggero: viaggiare leggerocestovat nalehko

lungo: lungo il viaggiov průběhu cesty

nozze: viaggio di nozzesvatební cesta

per: prepararsi per un viaggiopřipravit se na cestu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

prima: viaggiare in primacestovat první třídou

proseguire: proseguire il cammino/viaggiopokračovat v chůzi/cestě

rimborso: rimborso delle spese di viaggionáhrada cestovních výdajů

riserva: viaggiare in riservajet na rezervu

sacca: sacca da viaggiocestovní vak

stress: stress da viaggiocestovní horečka

viaggiare: il viaggiarecestování

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

metà: Siamo a metà del viaggio.Jsme v půlce cesty.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

piacere: Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).

pianificare: Pianifica un viaggio all'estero.Plánuje cestu do zahraničí.

viaggiare: Ha viaggiato molto.Hodně cestoval.

viaggiare: Ho viaggiato per tutto il mondo.Zcestoval jsem celý svět.

viaggiare: La luce viaggia a velocità ...Světlo se pohybuje rychlostí ...

agentura: cestovní/tisková agenturaagenzia (di) viaggi/di stampa

cesta: cesta tam a zpětviaggio di andata e ritorno

cesta: služební cestaviaggio d'affari

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

cestovní: cestovní kancelářoperatore turistico, agentura agenzia (di) viaggi

cestovní: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

druhý: cestovat druhou třídouviaggiare in seconda classe

horečka: cestovní horečkastress da viaggio

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

kosmický: kosmické letyviaggi/voli spaziali

nalehko: cestovat nalehkoviaggiare leggero

obchodní: obchodní cestaviaggio d'affari

objevný: hist. objevné plavby/cestyviaggi esplorativi

podniknout: podniknout cestufare un viaggio

pojištění: cestovní pojištěníassicurazione di viaggio

polštářek: cestovní polštářekcuscino da viaggio

rauš: být v raušisballare, viaggiare, essere fatto

služební: služební cestaviaggio d'affari

svatební: svatební cestaviaggio di nozze, líbánky též luna di miele

šťastný: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

třetí: cestovat třetí třídouviaggiare in terza classe

turistický: turistický průvodceguida turistica, guida viaggi

výdaj: úhrada cestovních výdajůrimborso delle spese di viaggio

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

výlet: jet/jít na výletandare in gita, fare un viaggio