Hlavní obsah

nedostatek

Vyskytuje se v

trpět: Trpí nedostatkem vody.Soffre della mancanza d'acqua.

zavinit: Bylo to zaviněno nedostatkem...È stato causato dalla mancanza di ...

assenza: nedostatek důkazůassenza di prove

difetto: v případě nedostatku/absence čehoin difetto di qc

inadeguatezza: nedostatek finančních prostředkůinadeguatezza dei mezzi (finanziari)

mancanza: z nedostatku peněz/časuper mancanza di denaro/tempo

insufficienza: Byl osvobozen pro nedostatek důkazů.È stato assolto per insufficienza di prove.

povertà: nedostatek nápadůpovertà di idee

corto: mít nedostatek, nemít téměř (žádné) coessere a corto di qc

desiderare: nebýt (zdaleka) dokonalý, mít své nedostatkylasciare a desiderare

nedostatek: z nedostatku čehoper mancanza di qc