Hlavní obsah

vyřešený

Vyskytuje se v

problém: vyřešit problémrisolvere un problema

rovnice: vyřešit rovnicirisolvere un'equazione

vyřešit: vyřešit hlavolamrisolvere un rompicapo

vyřešit: mat. vyřešit rovnicirisolvere un'equazione

vyřešit: Už jsem to vyřešil.L'ho risolto.

enigma: proporre/risolvere un enigmadát/vyřešit hádanku

sospeso: in sospesonapjatý nejistotou ap., nevyřešený, nevyřízený

venire: venire a capo di qcpřijít na kloub čemu, vyřešit co