Hlavní obsah

letto

Podstatné jméno mužské

  1. postel, lůžkocamera da lettoložnicecamera a un lettojednolůžkový pokojandare a lettojít do postele, jít spátletto a castellodvoupatrová postelletto operatoriooperační lůžko
  2. koryto řeky, řečiště
  3. podloží

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

abolire: abolire una leggezrušit zákon

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

biancheria: biancheria da lettoložní prádlo

braccio: il braccio della leggeruka zákona

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

camera: camera da letto/pranzoložnice/jídelna

capo: il capo del lettozáhlaví/(horní) čelo postele

carrozza: carrozza ristorante/lettojídelní/lůžkový vůz

cimice: cimice dei lettištěnice domácí

confinare: confinato a lettoupoutaný na lůžko

costituzionale: dir. legge costituzionaleústavní zákon, ústavní právo obor

costretto: costretto a lettoupoutaný na lůžko

disegno: disegno di leggenávrh zákona

disfare: disfare il lettosvléknout postel sundat povlečení a prostěradla

disfatto: letto disfattorozestlaná/neustlaná postel

divano: divano lettorozkládací pohovka

domanda: la legge della domanda e dell'offertazákon nabídky a poptávky

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

fare: fare il lettoustlat (si)

fondo: leggere qc fino in fondočíst co až do konce

gemello: a letti gemellidvoulůžkový s dvěma postelemi

giungla: la legge della giunglazákon džungle

infrazione: dir. infrazione della leggepřekročení zákona

legge: nei limiti della leggev rámci zákona

lesso: patate lessevařené brambory

letto: camera da lettoložnice

limite: nei limiti della leggev mezích zákona

marziale: dir. legge marzialestanné právo

matrimoniale: letto matrimonialemanželská postel, hovor. letiště

mercato: leggi di/del mercatozákony trhu

mettersi: mettersi a lettolehnout si (na lůžko)

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

morale: giudizio/legge moralemorální úsudek/zákon

morte: sul letto di mortena smrtelné posteli

naturale: leggi naturalipřírodní zákony

nome: in nome della leggejménem zákona

norma: a norma di leggepodle zákona

patata: patate lesse/bollitevařené brambory

permettere: La legge non permette qcZákon nedovoluje co

piazza: letto a una piazzajednolůžko

poltrona: poltrona lettorozkládací křeslo

presunzione: dir. presunzione di leggeprávní domněnka

progetto: dir. progetto di leggenávrh zákona

proposta: proposta di leggenávrh zákona

rifare: rifare il lettoustlat postel

riserva: dir. riserva di leggezákonná výjimka

scendere: scendere dal lettovylézt z postele

schema: schema di leggenávrh zákona

scomparsa: letto a scomparsasklápěcí postel do stěny, skříně ap.

scritto: legge scrittapsaný zákon

secondo: secondo la leggev souladu se zákonem

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

sfatto: letto sfattoneustlaná postel

singolo: letto singolojednolůžko

leggere: qualcosa da leggereněco na čtení

soppalco: letto a soppalcovyvýšená/patrová postel dole s místem pro stůl ap.

spiegazione: spiegazione della leggevýklad zákona

stabilire: stabilire qc a norma di leggeustanovit co v souladu se zákonem

stanza: stanza da lettoložnice

stralcio: legge stralciozkrácené znění zákona

supplementare: letto supplementarepřistýlka

brambor: patate lesse/al fornovařené/opékané brambory

čelo: spalliera (del letto), testa del lettočelo postele

číst: leggere la mano a qčíst komu z ruky

čtecí: čtečka dispositivo per leggere, pro hlasatele gobbo čtecí zařízení

čtení: occhiali da leggerebrýle na čtení

dodržovat: rispettare la leggedodržovat zákon(y)

dvoulůžkový: camera doppia, s manželskou postelí též camera matrimoniale, s oddělenými lůžky camera a letti gemellidvoulůžkový pokoj

džungle: legge della giunglazákon džungle

fakulta: facoltà di medicina/legge/economia/lettere (e filosofia)/scienze naturalilékařská/právnická/ekonomická/filozofická/přírodovědecká fakulta

hádat: leggere la mano a qhádat z ruky komu

křeslo: poltrona lettorozkládací křeslo v lůžko

kutě: andare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nannajít na kutě spát

litera: lettera della leggelitera zákona

lože: in punto/sul letto di mortena smrtelném loži

ložní: biancheria da lettoložní prádlo

lůžkový: carrozza letti, vagone lettolůžkový vůz

manželský: letto matrimonialemanželská postel

myšlenka: leggere il/nel pensiero di qčíst komu myšlenky

návrh: progetto di leggenávrh zákona

nebe: letto (a) baldacchinopostel s nebesy

nota: cantare/suonare leggendo lo spartitozpívat/hrát z not

obejít: eludere la leggeobejít zákon

oddělený: camere da letto separateoddělené ložnice

odečet: leggere qc, fare la lettura di qcprovést odečet čeho

patrový: letto a castello, vyvýšená letto a soppalcopatrová postel

podle: a norma di leggepodle zákona

poschoďový: letto a castelloposchoďová postel

postel: letto matrimonialemanželská postel

pozpátku: leggere/scrivere al contrariočíst/psát pozpátku

prádlo: biancheria da lettoložní prádlo

právo: dichiarare la legge marzialevyhlásit stanné právo

pročíst (si): leggere qc con attenzionepečlivě si pročíst co

přečíst (si): leggere qc ad alta vocepřečíst co nahlas

přečtení: dopo aver letto qcpo přečtení čeho

předloha: disegno di leggepředloha zákona

předpis: prescrizioni di leggeprávní předpisy

přistýlka: camera con un letto supplementarepokoj s přistýlkou

restituční: legge sulla restituzionerestituční zákon

rovnost: uguaglianza davanti alla leggerovnost před zákonem

rozestlat: preparare il letto per qrozestlat (postel) komu

rozkládací: poltrona lettorozkládací křeslo

ruční: armi leggereruční zbraně

ruka: leggere la mano a qhádat komu z ruky

sbírka: raccolta di leggipráv. sbírka zákonů

schválnost: legge di Murphyzákon schválnosti

spací: vagone lettospací vůz

stanný: dichiarare la legge marzialevyhlásit stanné právo

svléct: disfare il lettosvléknout postel povlaky ap.

školský: leggi sulla scuola, legislazione scolasticaškolský zákon

trestně: perseguire q (a norma di legge)trestně stíhat koho

upoutat: essere costretto/inchiodato a lettopřen. být upoután na lůžko

vařený: patate lessevařené brambory

věštit: leggere la mano a qvěštit z ruky komu

vlak: treno con vetture lettolůžkový vlak

vůz: vagone letto spací vůz

zachování: (legge di) conservazione dell'energia(zákon) zachování energie

zákon: secondo/in seguito a la leggepodle zákona

zkrátit: passare il tempo leggendozkrátit si čas čtením

znění: per emendamento alla legge ...ve znění zákona ...

aby: Te lo lascio perché tu lo legga.Nechám ti to, aby sis to přečetl.

bavit: Mi piace leggere., Leggere mi diverte.Baví mě čtení.