Hlavní obsah

vale

valerestát

valersiuplatnit, využí(va)t

Vyskytuje se v

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

cena: To nemá cenu.nestojí to za to Non ne vale la pena., je to zbytečné Non serve., È inutile.

námaha: Nestojí to za tu námahu.Non ne vale la pena.

platit: Platí ještě tvoje nabídka?Vale ancora la tua proposta?

platit: To platí pro všechny!Questo vale per tutti!

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

prd: Stojí to za prd.Non vale un cavolo.

pro: To platí i pro tebe.Vale anche per te.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

stát: Stojí to za vidění/pokus.Vale la pena di vederlo/provarlo.

stát: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Non c'è di che., Di niente.

u: U velryb tomu tak není.Non è questo il caso delle balene., Questo non vale per le balene.

uplatnit: uplatnit své zkušenostifar valere la propria esperienza

vidění: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

vidět: To stojí za vidění.Vale la pena di vederlo.

za: Nestojí to za to.Non ne vale la pena.

za: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zkouška: Stojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

houby: být na houbynon valere un fico secco

prachy: iron. být za všechny prachy nestát za nicnon valere un cavolo, far cagare

pena: valere la penastát za to za tu námahu ap.

valere: valere la penastát za to, vyplatit se

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

valere: tanto valekdyž už, tak už

valere: farsi valereprosadit se, prosazovat se, získat si vážnost

valere: far valere qcuplatnit co nároky, schopnosti ap., prosadit co požadavky ap.

cazzo: Questo non vale un cazzo.Tohle stojí za hovno., Tohle je na hovno.

granché: Non vale granché.Za moc to nestojí.

niente: Non vale niente.Nestojí to za nic.

nulla: Non vale nulla.Nestojí (to) za nic.

pena: Non ne vale la pena.Nestojí to za to.

pena: Vale la pena di vederlo.Stojí to za vidění.

tubo: Non vale un tubo.Stojí (to) za prd.

valere: Non vale la pena.To nestojí za to.

valit: valit očipoulit na koho/co sgranare, sbarrare, spalancare a q/qc

centesimo: přen. Non vale un centesimo.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

fico: Non vale un fico (secco).Nestojí to za nic.

lira: non valere una liranestát za nic

rapa: non valere una rapanestát za nic/ani za zlámanou grešli, stát za houby/starou belu

sega: non valere una segastát za houby/prd/hovno být k ničemu ap.

soldo: non vale nemmeno un soldonestojí to ani za zlámanou grešli

tesoro: valere un tesoromít nesmírnou cenu

testa: gonfiare la testa, fare una testa così a qhučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komu

valere: (A) che vale?Jaký to má smysl?, K čemu to je dobré?, Čemu to prospěje?

valere: Lui vale per due.Ten vydá za dva.

valere: non valere un fico (secco)stát za starou belu

valere: Non vale nulla.Stojí to za prd/starou belu.