Hlavní obsah

těsnit

Vyskytuje se v

těsně: poco prima di qctěsně před čím časově

po: Sono poco dopo le cinque.Je těsně po páté.

connesso: strettamente connesso con qcúzce/těsně propojený/provázaný s čím

misura: přen. di (stretta) misuratěsně

ridosso: a ridosso di qctěsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmi

ruota: a ruotakruhový pohyb ap., přen. vzápětí, těsně po/za

strisciare: strisciare lungo il murojít těsně podél zdi

terra: raso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země

vigilia: alla vigilia di qcv předvečer čeho, krátce/těsně před čím

rasente: volare rasente terraletět těsně při zemi

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

stretto: Tieniti stretto al muro!Drž se těsně u zdi!

suonato: È mezzanotte suonata.Odbila půlnoc., Je těsně po půlnoci.

tenere: Il rubinetto non tiene.Kohoutek netěsní.

soffio: di/per un soffioo vlásek, těsně, jen tak tak vyhrát ap.

těsnit: La finestra non chiude bene.Okno netěsní.