Hlavní obsah

těsně

Vyskytuje se v

sousedství: nelle (immediate) vicinanzev (těsném) sousedství

po: Sono poco dopo le cinque.Je těsně po páté.

těsnit: La finestra non chiude bene.Okno netěsní.

těsný: scarpe strettetěsné boty malé

connesso: strettamente connesso con qcúzce/těsně propojený/provázaný s čím

misura: přen. di (stretta) misuratěsně

ridosso: a ridosso di qctěsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmi

rimorchio: a rimorchioi přen. ve vleku, vlečený, přen. v (těsném) závěsu

risicato: vittoria risicatatěsné vítězství

ruota: a ruotakruhový pohyb ap., přen. vzápětí, těsně po/za

stretto: essere/stare/andare strettobýt těsný/obtažený oděv

strisciare: strisciare lungo il murojít těsně podél zdi

terra: raso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země

testa: testa a testatěsný závěr závodu ap., vyrovnaný souboj finále ap.

vigilia: alla vigilia di qcv předvečer čeho, krátce/těsně před čím

rasente: volare rasente terraletět těsně při zemi

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

suonato: È mezzanotte suonata.Odbila půlnoc., Je těsně po půlnoci.

tenere: Il rubinetto non tiene.Kohoutek netěsní.

soffio: di/per un soffioo vlásek, těsně, jen tak tak vyhrát ap.

těsně: poco prima di qctěsně před čím časově