Hlavní obsah

těsnit

Vyskytuje se v

těsně: těsně před čím časověpoco prima di qc

po: Je těsně po páté.Sono poco dopo le cinque.

connesso: úzce/těsně propojený/provázaný s čímstrettamente connesso con qc

misura: těsněpřen. di (stretta) misura

ridosso: těsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmia ridosso di qc

ruota: kruhový pohyb ap., přen. vzápětí, těsně po/zaa ruota

strisciare: jít těsně podél zdistrisciare lungo il muro

terra: při zemi, (těsně) u zeměraso/a fior di terra

vigilia: v předvečer čeho, krátce/těsně před čímalla vigilia di qc

rasente: letět těsně při zemivolare rasente terra

sotto: Přijeli jsme těsně před Vánoci.Siamo arrivati sotto Natale.

stretto: Drž se těsně u zdi!Tieniti stretto al muro!

suonato: Odbila půlnoc., Je těsně po půlnoci.È mezzanotte suonata.

tenere: Kohoutek netěsní.Il rubinetto non tiene.

soffio: o vlásek, těsně, jen tak tak vyhrát ap.di/per un soffio

těsnit: Okno netěsní.La finestra non chiude bene.